Jyri Häkämies: Kotimainen omistajuus on perusta Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille

24.03.2021

Ei riitä, että edistämme yritystoimintaa. Joka ikisen yrityksen taakse tarvitaan omistaja, joka tarjoaa rahoituksen, ottaa riskiä ja kantaa vastuuta. Siksi Juha Sipilän työryhmän laatima ohjelma on tärkeä virstanpylväs meille kaikille. Tässäkin asiassa toimeenpano ratkaisee, painottaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Juha Sipilän vetämä työryhmä on tänään julkistanut ehdotuksensa kotimaisen omistajuuden ohjelmasta. Raportissa esitetään visio suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030 sekä esitetään lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpide-ehdotuksia kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi, omistuspohjan monipuolistamiseksi ja asenneilmaston parantamiseksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää ohjelmaa tärkeänä askeleena, sillä omistajuus on keskeisiä prioriteettejamme, korostaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Laadimme jo vuonna 2017 Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajan Kari Jussi Ahon johdolla Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman, jossa perustelimme omistajuuden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnin ja vaurauden lähtökohtana. Tarjosimme päättäjille myös konkreettisia uudistusehdotuksia. Vastaanotto oli innostunut ja muun muassa osakesäästötilin toteutuminen on ollut suoranainen menestys. Positiivista on myös se, että omistajien näkökulmaa on saatu julkisuudessa aiempaa enemmän esille.”

Pitkäjänteisen poliittisen sitoutumisen kannalta on ollut arvokasta saada nykyiseen hallitusohjelmaan kirjaus kotimaisen omistajuuden ohjelmasta, joka siis valmistui tänään.

Juha Sipilän raportissa on Häkämiehen mukaan tartuttu aiheellisiin kipukohtiin, kuten ennustettavan veropolitiikan tarpeeseen. Samoin olennaista on luoda paremmat edellytykset omistajanvaihdoksille, jotta ikääntyneiden yrittäjien elämäntyö saadaan siirrettyä uuden omistajan käsiin. Samoin asenneilmapiiriin ja koulutukseen on syytä panostaa.

Nyt on tärkeää edetä sanoista tekoihin, korostaa Häkämies.

”Ohjelmien ja strategioiden arvo mitataan niiden toimeenpanolla, eikä tämä selvitys saa jäädä pölyttymään kirjahyllyyn. Esimerkiksi osakesäästötilin rajan nosto 100 000 euroon pitäisi saada toteutettua jo tällä hallituskaudella.”

Kysyntää tällekin uudistukselle on: osakesäästötilejä on avattu jo yli 150 000 ja miljoonan osakesäästäjän raja rikkoontuu toivon mukaan lähiaikoina.

Tutustu Juha Sipilän omistajuusraporttiin TEM:in nettisivuilla.