Kaikkien työelämä: Mehiläisessä yhdenvertaisuuden edistämiselle on luotu selkeät toimintatavat

15.11.2023

Mehiläinen on vahvasti sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Yhtiössä nämä periaatteet näkyvät konkreettisina toimintatapoina.

Yhdenvertaisuustyön kulmakiviä Mehiläisessä ovat selkeät tavoitteet ja suunnitelmat. Yritys on määritellyt teemat muun muassa osaksi toimintaperiaatteitaan ja henkilöstöpolitiikkaansa. Samalla on laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä ohjeet epäasiallisen työkäyttäytymisen ehkäisemiseksi.

”Meillä vallitsee nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle. Mehiläisessä on selkeä toimintamalli epäasiallisiin tilanteisiin puuttumiseen ja niiden käsittelyyn. Yhdenvertaisuuden ja turvallisen kohtaamisen periaatteet ovat olennainen osa Mehiläisen toimintaa, ja niitä noudatetaan kaikissa tilanteissa”, Mehiläisen henkilöstön kehityksestä vastaava johtaja Anu Kolari toteaa.

Yhtiössä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet huomioidaan muun muassa asiakastyössä, koulutuksissa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan säännöllisesti vuosittaisten yhdenvertaisuuskyselyjen ja henkilöstötutkimusten avulla. Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset osoittavat, että yhdenvertaisuuden eteen tehty työ on myös tuottanut tulosta. Vastaajat kokevat, että erityisesti syrjimättömyys seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon ja vakaumuksen osalta toteutuu erityisen hyvin.

”Pyrimme toiminnassamme edistämään tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumista. Emme hyväksy rasismia, vihapuhetta, syrjintää, häirintää emmekä loukkaavaa kielenkäyttöä”, Kolari painottaa.

Mehiläinen on huomioinut monimuotoisuuden myös rekrytoinneissa ja työnantajamielikuvan rakentamisessa. Työyhteisöjen monimuotoisuus tuo mukanaan uusia näkökulmia ja osaamista.

Yrityksen sitoutuminen yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen on esimerkki siitä, miten vastuullinen toiminta voi tuoda pitkäaikaista menestystä ja vahvistaa yrityksen asemaa yhteiskunnallisesti vastuullisena toimijana. Mehiläinen osoittaa, että nämä arvot ovat keskeisiä yrityksen menestykselle ja kestävälle kasvulle.

Mehiläinen Oy on EK:n jäsenliitto Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenyritys.