Kaikkien työelämä: ”Monimuotoinen Pohjanmaa on vahvuutemme” – Vilpe haluaa rakentaa rehellistä, avointa, keskustelevaa ja tasa-arvoista työkulttuuria

14.11.2023

Vilpellä uskotaan vahvasti monipuoliseen, osallistavaan ja eteenpäin katsovaan työkulttuuriin. Me kaikki olemme samanarvoisia.

”Strategiaamme on kirjattu, että arvostamme työntekijöidemme erilaisia vahvuuksia, ja uusilla rekrytoinneilla puolestaan vahvistamme organisaatiotamme edelleen”, Vilpen toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen sanoo.

Se tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että rekrytoinneissa ratkaisevat osaaminen ja asenne.
”Uusissa rekrytoinneissa tarkastelemme myös kriittisesti kotimaisten kielten osaamisen välttämättömyyttä.”

Vilpen henkilöstön jäsenet ovat eri ikäisiä ja tulevat eri taustoista. Monimuotoisuus on yritykselle rikkaus. Ikärakenteeltaan työyhteisö on monipuolinen. Vilpe työllistää Suomessa noin 110 henkilöä. Työntekijöiden keski-ikä on 38 vuotta ja toimihenkilöiden sekä ylempien toimihenkilöiden 42 vuotta. Työntekijöistä 32 prosenttia on naisia ja toimihenkilöstä 43 prosenttia. Ylempien toimihenkilöiden osalta naisten osuus on 56 prosenttia. Kaksoiskansalaisuudet huomioiden yrityksessä on kymmenen eri kansalaisuutta edustettuna.

Rahaa hyväntekeväisyyteen tuloksesta riippumatta

”Luomme yhdessä rehellistä, avointa, keskustelevaa ja tasa-arvoista työkulttuuria. Emme suvaitse häirintää tai kiusaamista. Seuraamme työhyvinvointia ja työntekijäkokemusta kvartaaleittain toteutettavilla anonyymeillä kyselyillä, joista osa keskittyy yrityskulttuuriimme, syrjimättömyyteen ja monimuotoisuuteen ja osa johtamiseen sekä hyvinvointiin”, Saikkonen kertoo.

Alkusyksystä toteutetussa kyselyssä Vilpe sai kokonaistuloksen 7,9 asteikolla 1–10, jota Saikkonen pitää kohtuullisena huomioiden, että keväällä yritys joutui toteuttamaan muutosneuvottelut rakennusmarkkinoiden haastavan tilanteen takia.

Vilpessä ajatellaan, että avoimen, yhdenvertaisen ja turvallisen työilmapiirin pitää näkyä kaikille sidosryhmille.

”Toteutamme ihmiskeskeistä avointa viestintää muun muassa TikTokissa, jossa meillä on yli 100 000 seuraajaa. Uskomme vahvasti positiivisen kehityksen edistämiseen.”

Vilpe kohdistaa urheilusponsoroinnin pitkäjänteisesti ja kooltaan vaikutuksellisesti sekä miesten, naisten että nuorten urheiluun. Eettisiin periaatteisiin kuuluu, että Vilpe lahjoittaa vuosittain 0,3 prosenttia liikevaihdosta hyväntekeväisyyteen riippumatta yrityksen tuloksesta.

”Uskomme myös vahvasti ajan lahjoittamiseen ja kannustamme jokaista henkilöstömme jäsentä käyttämään yhden työpäivän vuodessa hyväntekeväisyystyöhön”, Saikkonen summaa.

Vilpe on EK:n jäsenliiton Kemianteollisuden jäsenyritys.