Kaikkien työelämä: VTT otti tunnetaidot avuksi monimuotoisuuden lujittamiseen

09.11.2023

VTT:llä on tapana ajatella beyond the obvious. Henkilöstön yhdenvertaisuuden kokemusta VTT vahvistaa parhaillaan uudella keinolla, hyödyntämällä tieteen ja tutkimuksen tekijöiden tunneälyä.

Vaikka tieteessä faktat voivat olla joskus viileitä, tutkimuksen tekijät ovat tuntevia ihmisiä, joiden energia, asenteet ja tapa kohdata kollegat vaikuttavat koko työyhteisöön. VTT näkee hyvät tunnetaidot keinoksi vahvistaa kaikkien hyvinvointia työssä ja varmistaa syrjimätön, tasa-arvoinen ja psykologisesti turvallinen työpaikka monimuotoiselle henkilökunnalleen.

– VTT:n henkilöstö koostuu 55 kansallisuudesta. Koko kulttuurimme perustuu siihen, että ihmiset tuntevat itsensä tervetulleiksi ja saavat olla sellaisia kuin ovat. Teemme tutkimusta maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi, ja siihen tarvitaan osaajia moninaisine taitoineen ja näkökulmineen. Kaikki eivät toimi samalla tavalla, joten meidän on oltava inklusiivisia, mukaan ottavia ja kaikkia kunnioittavia. Näin autamme jokaista saavuttamaan tavoitteensa, henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö Peppi Härme näkee.

Yksistään viime vuonna VTT rekrytoi yli 400 ammattilaista eri tehtäviin. Tietyt tutkimusalueet, kuten kvanttiteknologia ja vedyn hyödyntämisen tutkimus, ovat kasvaneet voimakkaasti. Näiden alojen osaajat ovat kysyttyjä joka puolella maailmaa, ja kovassa kilpailussa Suomen ja työpaikan houkuttelevuuden tulisi olla korkealla. Maahan ja taloon saadut taitajat ansaitsevat arvostusta. Viihtyminen alkaa jo ympäristön asenteista, ja siinä avoin, syrjimätön työkulttuuri, jossa kaikki kohtaavat tasa-arvoisina, on suureksi avuksi. Henkilöstön keskinäisen hyväksynnän tulee olla läsnä talon koko organisaatiossa johdosta tukitoimintoihin.

Tutkimus hyötyy tunnetaidoista

Kaikki VTT:n esihenkilöt kävivät hiljattain pitkän valmennuksen tunnetoimijuudesta ja tunneälyn hyödyntämisestä päivittäisessä työssä.

Peppi Härmeen mukaan ylin johto on erittäin sitoutunut asiaan ja viestinyt siitä näkyvästi.

– Johdon sitoutuminen on hyvin tärkeää. Jos johdon sitoutumista ei ole, yksittäinen osasto, yksikkö tai ihminen ei voi toimintatapoja muuttaa ja monimuotoisuutta taloon tuoda, vaan kyseessä on oltava koko organisaation tahtotila. Tunnejohtaminen on jo tullut osaksi toimintaamme, ja parhaillaan on käynnissä henkilöstölle tarkoitettu vastaava valmennus. Jouluun mennessä tunnetoimijuusvalmennuksen on käynyt läpi noin 700 VTT:läistä.

Valmennuksen ideana on, että ihmiset oppivat tunnistamaan omia ja muiden tunteita, saavat tietoa tunteiden näyttäytymisestä työelämässä ja osaavat paremmin kohdata erilaisia emootioita. Valmennus antaa myös yhteisen kielen näihin asioihin tutustumiseksi suomeksi ja englanniksi. Yhteistyön ja hyväksynnän syveneminen auttavat jokaisen arjen työtä kaikissa tehtävissä.

– Meillä työskentelee tällä hetkellä lähes 2300 ihmistä. Suurin osa on tutkijoita. Ihmiset tulevat eri kulttuureista, he ovat eri-ikäisiä, sukupuoleltaan ja suuntautumiseltaan erilaisia. Uskonnot ja taustat ovat moninaisia. Jokaisen tulee voida toimia omana itsenään omilla vahvuuksillaan. Se on polku VTT:n tavoitekulttuuriin, jonka kulmakivat ovat ilo, uteliaisuus ja rohkeus.

Ikätasa-arvoa ja pitkiä työsuhteita

VTT:n henkilöstön ikähaarukka on laaja. Se ulottuu parikymppisistä opiskelijoista 70-vuotiaisiin konkareihin. Siinä missä monen yrityksen tapana on vähätellä vanhempaa työvoimaa, VTT ottaa mielellään kokemuksesta ja asiantuntemuksesta kaiken talteen osaajan jatkamishalujen mukaan.

– Meillä viihdytään pitkään, keskimäärin 12 vuotta. Ihmiset jäävät täältä eläkkeelle, mutta monet haluavat jatkaa tuntityöntekijöinä ja asiantuntijoina sen jälkeenkin. Se kertoo siitä, että talon toimintatavat ovat kunnossa ja työ on mielekästä. Tutkijan tehtävissä ammattitaito syvenee koko ajan. Merkitykselliset tehtävät antavat paljon tekijälleen, ja konkarit sparraavat täällä nuorempiaan.

Eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia yhdistää utelias ajattelu, halu oppia uutta sekä kyky löytää uusia ratkaisuja. Nämä ominaisuudet yhdessä sopivan osaamisen kanssa painavat eniten, eivät kansallisuus, etnisyys tai ihon väri. VTT:llä työ ei syrji. Laadukkaan tutkimuksen mahdollistavat talon kaikki muut alojensa ammattilaiset markkinoinnin, viestinnän, myynnin, taloushallinnon, IT:n ja HR:n tehtävissä.

DEI-verkosto tukena arjen työssä

Kaikki taloon tulijat käyvät jo perehdyttämisen yhteydessä läpi Code of conduct -säännöt eli eettiset ohjeet. Niiden rinnalle ovat nousseet DEI-tavoitteet. DEI-lyhenne (diversity, equity, inclusion) viittaa monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja mukaan ottamiseen. DEI-valmennuksia ollut puolentoista vuoden aikana sekä esihenkilöille että tiimeille suomeksi ja englanniksi.

– Olemme käynnistäneet monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota edistävän sisäisen DEI-verkoston. Tavoitteena on vaikuttaa ilmapiiriin sekä johtamisen laadun ja työntekijäkokemuksen parantumiseen, jotta jokainen VTT:n arvoihin sitoutuva on tervetullut meille juuri sellaisena kuin on.

Tiimeille on tarjottu työpajoja oman toiminnan tueksi. DEI-työtä kehitetään edelleen ja siitä halutaan oppia lisää. Tuloksia seurataan henkilöstökyselyn yhteydessä kerran vuodessa. Kyselyn vastausprosentti oli viime kerralla korkea, 87 prosenttia.

– Ihmiset kokevat kyselyn hyväksi ja haluavat ottaa kantaa. Olemme kaiken kaikkiaan hyvällä tiellä. Tähtäämme vuorovaikutuksen ja psykologisen turvallisuuden paranemiseen sekä positiiviseen kehään. Monimuotoisuuden kehittäminen auttaa meitä yksilöinä, yhteisönä ja liiketoimintana, Peppi Härme vakuuttaa.

VTT on EK:n jäsenliitto Palvelualojen työnantajat PALTa ry:n jäsenyritys.