Kaikkien työelämä: Yhdenvertaisuus vetää osaajia logistiikkayrityksen palvelukseen

23.11.2023

Kansainvälinen logistiikkayritys Kuehne+Nagel vetää puoleensa pätevää ja monipuolista työvoimaa, sillä perhemäisessä yhteisössä kaikkia arvostetaan ja arjen käytännöt tukevat yhdenvertaisuutta.

Kansainväliset kuljetukset maalla, merellä ja ilmassa eivät onnistuisi ilman monikansallista osaajajoukkoa. Myös tullaus- ja huolintapalvelut sekä varastointiratkaisut vaativat asiantuntemusta: logistista ymmärrystä, ongelmanratkaisukykyä, asiakaspalvelutaitoja ja kulttuurienvälisen toiminnan tuntemusta. Kuehne+Nagel on onnistunut saamaan kaikkiin yrityksen tehtäviin luotettavat tekijät, ja sen avoimet työpaikat houkuttelevat perinteisesti suurta hakijajoukkoa.

Kuehne+Nagel Suomen toimitusjohtaja Hanna Korvenpää arvelee suosion selittyvän hyvän työnantajamielikuvan, henkilöstön monimuotoisuuden ja myönteisten työntekijäkokemusten pohjalta. Kuehne+Nagel tunnetaan tasa-arvoisena yrityksenä, jossa työ ei syrji ja kaikenlaiselle häirinnälle on nollatoleranssi.

”Tähtäämme erinomaiseen asiakaskokemukseen, ja henkilöstö on sen tekijä. Kaikki ansaitsevat arvostuksen. Työnantajan vastuulla on luoda toimintaympäristö, jossa työntekijät kokevat itsensä tervetulleiksi ja tärkeiksi. Rekrytoinneissa haemme ihmisiä mukaan kuin perheeseen. Olemme siitä onnekkaassa asemassa, että meille on tosi paljon hyviä hakijoita eri tehtäviin, ja henkilöstö kokee ylpeyttä olla meillä töissä”, Korvenpää iloitsee.

Kunnioitus kannustaa

Perhekäsite juontaa juurensa kaukaa yrityksen alkuajoista, kun August Kühne ja Friedrich Nagel perustivat huolintayrityksen Bremenissä, Saksassa vuonna 1890. Nykyisin yritys on sveitsiläinen, ja omistajalla on yhä, 133 toimintavuoden jälkeenkin, kasvot: Klaus-Michael Kühne omistaa yrityksestä yli puolet.

”Se, että omistajalla on kasvot, selittää perhemäistä organisaatiota. Siinä ketään ei syrjitä ja jokaisen erityisosaamista arvostetaan. Ajattelumalli tuo yrittäjyyttä koko toimintaan ja innostaa yrittäjähenkisyyteen. Meidän henkilökuntaamme yhdistää ylpeys omasta ammattitaidosta ja tietty periksiantamattomuus, joka on syvällä meissä kaikissa”, Korvenpää mainitsee.

Kuehne+Nagelin arjen toiminnassa työkaverit koetaan inspiraation lähteiksi. Avoimuus ja luottamus ruokkivat omistautuneisuutta ja luovuutta, esimerkiksi halua kehittää omaa työtä ja siihen liittyviä toimintatapoja laajemminkin. Yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa, ja esihenkilöt palkitsevat työntekijöitä hyvistä ideoista nopeasti pikapalkkioilla.

”Haluamme olla työnantaja, jonka palveluksessa ihmisillä on hyvä olo. Luottamus ja empatia ovat osa arkista kanssakäymistä. Edistämme yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä jokapäiväisessä työssä ja pidämme vuosittain koulutuksia näistä aiheista. Code of conduct -periaatteisiimme eli eettiseen ohjeistoomme kuuluu esimerkiksi se, että ihmiset puhuvat toinen tosilleen kunnioittavasti”, kertoo henkilöstöjohtaja Riikka Happonen.

Sopivimmat poimitaan avoimuudella

Monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden lähtökohta takaa sen, että Kuehne+Nagel pääsee valitsemaan henkilöstöönsä sopivimmat hakijat. Se puolestaan näkyy toiminnan sujuvuudessa, toimitusketjujen varmuudessa ja asiakkaiden luottamuksessa.

Kuehne+Nagelilla on yli 400 000 asiakasta noin sadan maan verkostossa. Se on noussut maailman suurimmaksi meri- ja lentorahdin huolitsijaksi. Yrityksen lähes 1300 toimipisteessä ympäri maailmaa työskentelee yli 79 000 kansainvälisen logistiikan asiantuntijaa.

”Työntekijöiden valinnassa painavat taidot ja kokemus, mutta myös nuoret, alasta innostuneet opiskelijat ovat tulossa innolla taloon ja annamme heille mahdollisuuksia. Teemme yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa käymällä kertomassa alasta ja yrityksestämme. Nuoret ovat tervetulleita osaamisensa mukaisiin tehtäviin ja tekemään opinnäytetöitään. Olemme olleet mukana myös Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Kesätyöntekijöiltä saatu palaute on ollut mieluista luettavaa. Sen mukaan jokainen otetaan täällä vastaan sellaisena kuin on”, Riikka Happonen kertoo.

Kaikkien osaajien ala

Tasa-arvo ja inklusiivisuus ovat Kuehne+Nagelilla luonnollinen osa arkea, ja yritys toimii kaikkialla samoilla periaatteilla. Taidot ratkaisevat. Sukupuoli tai sukupuolinen suuntautuneisuus, ikä, synnyinmaa, ihon väri tai uskonto eivät paina rekrytoinnissa eivätkä arjen työssä.

”Monessa tehtävässä edes suomen taito ei ole olennainen asia. Meillä on tehtäviä, joissa annamme arvoa esimerkiksi saksan tai puolan osaamiselle”, Korvenpää huomauttaa.

Anonyymi rekrytointi korostaa kokemusta

Vanhanaikaisen mielikuvan mukaan logistiikka-ala on miehinen, mutta ajatus ei pidä nykypäivänä paikkaansa. Kuehne+Nagelin työntekijöistä on naisia 52 prosenttia, ja suhdeluku on sama esihenkilöissä.

”Itse olen ollut talossa yli 20 vuotta eikä minua ole arvioitu sukupuolen perusteella. Myös oma irlantilainen esihenkilöni on nainen ja vastaa koko Euroopan regioonan toiminnoista”, kertoo vuodesta 2018 Kuehne+Nagel Suomen toimitusjohtajana toiminut Korvenpää.

Riikka Happonen tähdentää yrityksen harjoittaman anonyymin rekrytoinnin olevan hyödyksi. Kun henkilötiedot on poistettu, vain kokemus ja työhistoria painavat. Keinotekoiset raja-aidat poistuvat, ja tehtävään valitaan sopivin ammattilainen. Kun oikea ihminen on hänelle oikeissa tehtävissä, hän todennäköisesti myös kokee iloa tehtävästään.

”Toteutimme juuri sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyen laajan kyselyn monimuotoisuudesta ja inkluusiosta. Kehitimme tulosten pohjalta sisäistä toimintaamme entisestään. Tarkensimme esimerkiksi, miten ihmisiä huomioidaan, miten heille puhutaan ja miten voimme luoda psykologisesti turvallista ilmapiiriä. Töissä jokaisen tulee voida olla oma itsensä.”

Kuehne+Nagel on EK:n jäsenliitto Palvelualojen työnantajat ry:n jäsenyritys.