Kasvupalvelu-uudistuksella hyvät tavoitteet – toteutus ratkaisee

26.04.2017

Yrityksiä ja työnhakijoita koskevan asiakaspalvelukyvyn on oltava kasvupalvelu-uudistuksen kantava periaate niin suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa, korostaa EK:n PK-johtaja Jouni Hakala.

TE-toimistojen tarjoamat työvoimapalvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut kootaan vuodesta 2019 alkaen ns. kasvupalveluiksi. Niiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta 18 itsenäiselle maakunnalle. Samalla työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta siirtyy 3 500 henkilötyövuotta ja vajaa miljardi euroa maakuntiin.

Kasvupalveluihin sovelletaan jatkossa samaa monituottajaperiaatetta kuin sote-palveluissakin: työvoima- ja yrityspalveluiden markkinat avataan siten, että niitä voivat tuottaa myös yritykset ja kolmas sektori. Maakunta valitsee kilpailutuksen kautta parhaat palveluntarjoajat asiakasyritysten ja työnhakijoiden käyttöön. Kilpailtu markkina on TEM:in arvion mukaan 400 miljoonan euron kokoluokkaa.

EK:n PK-johtaja Jouni Hakala pitää kasvupalvelu-uudistuksen lähtökohtia lupaavina:

– On kunnianhimoinen tavoite avata työvoima- ja yrityspalveluiden markkinat yrityksille. Onnistuessaan uudistus tehostaisi julkisen sektorin, yritysten ja työnhakijoiden välistä yhteistyötä sekä loisi edellytyksiä kasvulle ja työllistymiselle. Jatkovalmistelun avainkysymyksiä on varmistaa, että tämä toteutuu myös käytännössä.

Kasvupalveluiden järjestämisessä tarvitaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, korostaa Hakala:

– Maakunnat on välttämätöntä sitouttaa tekemään aitoa ja tehokasta yhteistyötä yli maakuntarajojen. On huolehdittava siitä, että palveluiden taso, laatu ja kustannustehokkuus toteutuvat yhdenmukaisesti koko maassa.

Käytännön toteutus on vielä avoinna. Ratkaisevaa on muun muassa se, kuinka kilpailun toimivuus varmistetaan. Yksityisille ja julkisille palveluntuottajille on taattava tasavertaiset kilpailuedellytykset.  Työvoimapalveluiden osalta on tärkeää varmistaa, että yritykset ja työnhakijat löytävät toisensa mahdollisimman tehokkaasti.

Tutustu EK:n lausuntoon koskien alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita.