Katainen heitti kolme haastetta

30.05.2013

Pääministeri Jyrki Katainen heitti torstaina EK:n kevätseminaarissa kolme haastetta työmarkkinajärjestöille ja toisaalta laajemminkin yhteiskuntaan.

Katainen toivoi, että työmarkkinoilla saataisiin syksyn aikana aikaan työllisyyttä tukevia palkkaratkaisuja. Kierroksen muotoon hän ei ottanut kantaa. Hänen mukaansa muoto voi olla uusi tai vanha tai jotakin siltä väliltä. Voisivatko kilpailukyky ja ostovoima lyödä kättä työmarkkinakierroksella, hän kysyi.

Toinen haaste liittyy Kataisen mukaan sääntelyyn. Hän peräsi edistyksellistä ja fiksua sääntelyä mm. ympäristöasioihin ja julkiseen palvelutuotantoon. Huonoa sääntelyä voitaisiin hänen mukaansa purkaa ja korvata fiksulla. On syytä tulla pois poteroista, hän tiivisti.

Kolmanneksi haasteeksi pääministeri listasi paremman työelämän aikaansaamisen. Väestön ikääntymisen vuoksi työvoima vähenee, joten tarvitaan sekä eläkeuudistusta että työelämän laadun parantamista. Hän heitti yrityksille ajatuksen siitä, voisivatko yritykset ottaa käyttöön vapaaehtoisen raportoinnin, joka koskisi työntekijöiden eläkkeellesiirtymisikää ja toisaalta työelämän laatua. Hän arvioi, että työelämän laadun kehittämisellä voidaan vaikuttaa työvoiman määrään jopa nopeammin kuin eläkeratkaisulla.