Kauppa luo työtä ja uusia innovaatioita Eurooppaan

30.04.2014

Monipuolinen eurooppalainen vähittäis- ja tukkukauppa pystyy uudistumaan dynaamisesti sekä luomaan uusia innovaatioita ja työpaikkoja, kertoo Brysselissä 23. huhtikuuta julkistettu, Oxfordin yliopiston Saïd Business Schoolissa tehty tutkimus.

Sen mukaan vähittäis- ja tukkukauppasektori on myös käymässä läpi mittavaa toimintaympäristön muutosta, joka aiheutuu verkkokaupan kasvusta.

Yksi neljästä eurooppalaisesta yrityksestä on vähittäis- tai tukkukauppa, ja niiden osuus EU:n bruttokansantuotteesta on yksi kymmenesosa.

Aktiivisesti innovaatioita kehittämässä

Tutkimus paljastaa, että vähittäis- ja tukkuliikkeet harjoittavat avointa ja yhteistyöhön perustuvaa innovaatiotoimintaa enemmän kuin monet muut elinkeinoelämän sektorit.
Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala toteaa, että kauppa ei kuitenkaan ole perinteinen innovaatioala.

– Palveluinnovaatiot ovat erilaisia kuin totutut innovaatiot, jotka ovat yleensä tuotteita tai niiden teknisiä osia. Monet palveluinnovaatiot tukevat kuitenkin ihmisten arkea.

Innovaatioiden kehittäminen on kuitenkin keskeisen tärkeää vähittäis- ja tukkukaupan menestyksen kannalta. Alan yritykset sopeuttavat jatkuvasti palvelujaan ja tarjontaansa muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Esimerkkejä siitä ovat uudet teknologiat, kauppojen omat tuotebrändit, tehostetut toimitusketjun hallinnan keinot, tuotetietojen jäljitettävyys, uudet hinnoittelulaitteet sekä verkkokauppa.

Verkkokauppa innovaatioveturina

Verkkokaupan kehitys on Pekkalan mielestä ollut yksi viime aikojen mielenkiintoisimmista ilmiöistä.

– Esimerkiksi monet kansainväliset verkkokaupat ovat tehneet merkittäviä innovaatioita kehittäessään Euroopan tai maailman laajuisia markkinoita.

Kansainvälinen verkkokauppa on Pekkalan mukaan innovaatiopalveluiden vientiä parhaimmillaan. Digitaalisuus myös palveluissa tekee toiminnan tehokkaammaksi.

Pekkala uskoo, että verkkokaupan hyödyntäminen ruokakaupassa yleistyy pikkuhiljaa.

– Uusia alliansseja sekä kilpailutapoja syntyy jatkuvasti. On erinomainen asia, että markkinat ovat koko ajan liikkeessä, kuluttaja hyötyy siitä.

Pekkala muistuttaa samalla, että verkkokaupan todellista kustannustasoa ei ole vielä nähty.

– Verkkokaupassa monella alalla on menossa on markkinoiden läpilyöntivaihe, jolloin haetaan markkina-asemaa, ei niinkään kannattavuutta.

Kaupan työllistävä vaikutus

Vähittäis- ja tukkukauppasektori tarjoaa työpaikan kaikkiaan 29 miljoonalle ihmiselle eli yhdelle seitsemästä työelämässä mukana olevasta eurooppalaisesta. Nykyisen laajan työttömyyden aikana sektorin työllistävä vaikutus on tärkeä erityisesti nuorille. Neljäsosa vähittäiskaupan palveluksessa olevista henkilöistä on iältään 15–24 vuotta.

Kesä on monelle nuorelle tärkeä askel kohti työelämää. Kaupan ala on yksi suurimmista kesätyöllistäjistä.

– Kauppa tarvitsee kesätyöntekijöitä. Viime kesänä kauppa työllisti lähes 20 000 nuorta, Pekkala kertoo.

Digitaalisuus kirittää alan muutosta

Digitaalinen talous on tuomassa suurta muutosta Euroopan vähittäis- ja tukkukauppaan. Käynnissä oleva murros näkyy asiakkaille kilpailukykyisempinä hintoina, helpompana asiointina ja rajat ylittävän kaupankäynnin helpottumisena, Saïd Business Schoolin tutkimusraportti tähdentää.

Pekkala kertoo kaupan digitalisoitumiseen liittyvän kiinnostavia ilmiöitä.

– Mobiili on varmasti seuraava murroksen vaihe. Ei tarvitse kuin istua raitiovaunussa niin näkee, että kaikki tuijottavat puhelimiaan.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala uskoo digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala uskoo digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Pekkala mainitsee yhtenä potentiaalisen kehityssuuntana esimerkiksi ikääntyville ihmisille suunnatut mobiilipalvelut.

– Tarjottavien palvelujen kirjo on varmasti laaja. Kyseessä kun on volyymibisnes, jossa kannattavuus on tärkeää, Pekkala toteaa.

Puheet kivijalkakaupan kuolemasta liioiteltuja

Kaupan muuttuva luonne merkitsee, että yritysten on tehostettava toimintaansa sekä kehitettävä uusia liiketoiminta- ja kaupankäyntimalleja. On myös luotava uudentyyppisiä taitoja vaativia uusia työpaikkoja.

Esimerkiksi perinteisen kivijalkakaupan tulevaisuus puhuttaa myös Suomessa. Pekkala suhtautuu tulevaisuuden näkymiin luottavaisesti.

– Digitaalisuus ja kivijalkakaupan mahdollistama sosiaalinen kontakti ovat yhdistettävissä. Vähittäiskauppa on ennenkin historiansa aikana sopeutunut suuriin murroksiin.

Lue lisää: Retail & Wholesale: Key sectors for the European economy -tutkimus

 

Juttu pohjautuu Kauppa.fi-sivustolla aiemmin julkaistuun uutiseen

Yläkuva: 123rf.com, Juhani Pekkalan kuva: Kaupan liitto