Käytännönläheinen tietoturvaopas pk-yritysten arkeen

22.06.2015

Uuden ”Tikka”-tietoturvaoppaan tavoitteena on havahduttaa erityisesti pienet yritykset tunnistamaan arjen riskejä ja varautumaan niihin. Tekniikan ja teorian sijaan se tarjoaa käytännönläheisiä casekuvauksia ja niihin liittyviä oivalluksia.

Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa myös pk-yrityksen välttämätöntä riskienhallintaa. Siihen liittyvät väärinkäytökset, vahingot ja onnettomuudet voivat liittyä yrityksen hallintoon, fyysisiin toimitiloihin, henkilöstöön, tietoaineistoihin, ohjelmistoihin ja laitteisiin.

Riskeihin varautumiseksi EK on julkaissut yhdessä Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa käytännönläheisen oppaan. Sisällöstä vastaa Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Antti Kurittu. Jo toimiessaan aiemmin rikoskonstaapelina Kurittu huomasi, että monet pk-yritykset eivät ole vielä täysin havahtuneet tietoturvan merkitykseen:

–Tietoturva ei liity vain tekniikkaan tai tietokoneisiin. Se on paljon laajempaa arjen yritysturvallisuutta, joka voidaan saattaa hyvälle tasolle yllättävänkin pienillä investoinneilla ja toimintatapojen muutoksilla.

Myös EK:n yritysturvallisuusasiantuntija Mika Susi korostaa, että pk-yritykset on tärkeää saada mukaan, kun Suomea halutaan kehittää tietoturvallisuuden mallimaaksi:

–Yhteiskunta digitalisoituu, mutta myös muut tietoturvallisuuteen liittyvät riskit tai ongelmatilanteet ovat käytännössä lähes jokaisen yrityksen arkipäivää. Tikka-opas auttaa alkuun myös niitä yrityksiä, jotka ovat vasta käynnistämässä tietoturvatyötään.

Ota Tikka-tietoturvaopas maksutta käyttöösi:
www.ek.fi/tikka

Lisätiedot:
Antti Kurittu, puh. 044 300 1087, etunimi.sukunimi@gmail.com
Mika Susi, puh. 050 349 5008, etunimi.sukunimi@ek.fi, Twitter: MikaSusiEK