Keikkatyöntekijöistä 70 % tyytyväisiä työaikaansa

16.03.2015

Tilastokeskuksen tilastot kertovat, että 70 % keikkatyöntekijöistä on tyytyväisiä työaikaansa. Keikkatyösopimuksissa työaika voi vaihdella, mutta vastaavasti työntekijä voi itse ratkaista kuinka paljon hän tekee töitä. Vain 30 % haluaisi lisätunteja.

EK:n asiantuntija Mika Kärkkäisen mielestä tämä osoittaa, että useimmissa tapauksissa myös työntekijät ovat tyytyväisiä järjestelyyn. Tietysti on paljon myös niitä, jotka haluaisivat lisätunteja, joita ei ole tarjolla.

– Lisätunteja ei aina ole saatavilla, mutta silloin kun niitä on, työnantajalla on velvollisuus tarjota niitä keikkatyöläisille tai osa-aikaisille ennen uusien työntekijöiden palkkaamista Joka tapauksessa on aina parempi tehdä keikkatyötä kuin olla kokonaan työttömänä,

SDP:n esittämä vähimmäistyöaika vähentäisi työtä

SDP esittää tänään julkaistussa pätkätyövideosarjassaan, että työsopimuslakiin lisättäisiin tuntitakuu, eli jokaiselle työntekijälle olisi osoitettava työtä vähintään 18 tunniksi viikossa.

– Ajatus yleisestä laissa säädetystä ”pakkotyöajasta” on erikoinen. Lainsäädännössä on pidetty selvänä, että työaika on työnantajan ja työntekijän sovittava asia. Ainoastaan enimmäistyöajan rajoituksia on pidetty tarpeellisena, sanoo Kärkkäinen.

Keikkatyösopimusten kieltäminen tarkoittaisi yhden työmuodon kieltämistä. Tämä olisi ristiriidassa työllisyyden lisäämiseen ja talouden kasvuun pyrkivän politii­kan kanssa. Meillä ei ole varaa jättää työtä tekemättä.