Kenen kanta voittaa kun ollaan eri mieltä?

08.04.2014

Työpaikalla kuin työpaikalla tulee välillä tilanteita, joissa työnantaja ja työntekijä ovat eri mieltä työntekijälle kuuluvista eduista ja oikeuksista. Kyse voi olla palkasta, erilaisista korvauksista kuten päivärahasta, vuosiloman tai muun vapaan pitämisestä. Tai vaikkapa siitä, saako työpaikalla tupakoida.
Kun mielipiteet törmäävät, joudutaan pohtimaan, miten pattitilanne ratkaistaan. Kenen kanta voittaa? Etenkin kokemattomampi esimies saattaa olla ymmällään.

Pulmaan on periaatteessa yksinkertainen ratkaisu: työnantajan kanta voittaa. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on direktio-oikeus; työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

Tämän lisäksi puhutaan työnantajan tulkintaetuoikeudesta. Jos pykäliä voi tulkita monella tavalla, asiassa edetään työnantajan tulkinnan pohjalta. Eräässä vuosilomakysymyksessä korkein oikeus katsoi, että työnantajan päätöstä loman ajankohdasta piti noudattaa riippumatta siitä, oliko työnantajan kanta oikea.

Monesti työnantaja omistaa ne välineet, joilla työtä tehdään, joten se voi tehdä päätöksiä myös omistusoikeuden perusteella.

Vaikka työnantajan päätöksenteko-oikeudelle on vahvat perusteet, se ei voi olla mielivaltaa. Työnantajan pitää pyrkiä päätöksenteossaan niin oikeaan lopputulokseen kuin mahdollista. Perusteena on yksinkertaisesti se, että lait ja työehtosopimukset on tarkoitettu noudatettaviksi.

Työntekijä voi saattaa työnantajan ratkaisun myös tuomioistuimen arvioitavaksi. Vuosilomatapauksessa työntekijä ei ollut riitauttanut työnantajan tulkintaa, vaan oli käyttänyt lomapäivänsä vastoin esimiehen määräystä. Tuomioistuimen mielestä tämä ei ollut oikein.

Työnantajan mahdollinen tulkintavoitto jää tilapäiseksi, jos tuomioistuin asettuukin työntekijän kannalle. Siksi työnantajan kannattaa pohtia myös, miten oikeudessa ehkä pärjäisi, jos joutuisi sinne. Ja onko kannanoton tueksi riittävästi näyttöä.

Työehtosopimusrikkomuksissa myös työnantajaliitto voi saada kutsun leivättömän pöydän ääreen. Hävitty oikeudenkäynti vie aikaa ja resursseja sekä yritykseltä, että työnantajaliitolta.

Teksti EK:n lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, kuva freeimages