Kilpailua vääristävään julkiseen elinkeinotoimintaan ollaan puuttumassa

11.04.2013

Hallitus antoi tänään eduskunnalle ehdotuksen kilpailulain muuttamiseksi siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi jatkossa puuttua julkisen elinkeinotoiminnan aiheuttamiin kilpailun vääristymiin. Lakimuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Ehdotus liittyy hallituksen viime viikolla antamaan kuntalain muutosehdotukseen, jonka mukaan kuntien olisi yhtiöitettävä kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toimintansa.

Viranomaisvalvonta tulee tarpeeseen

–Molemmat lakiehdotukset ovat ehdottoman välttämättömiä, ja ne tulisi saattaa ripeästi voimaan. Yhtiöittämisvelvoitteella korjataan osa yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välisistä kilpailuneutraliteettiongelmista, kun sillä suitsitaan kunnallisten toimijoiden mahdollisuuksia kilpailla samoilla markkinoilla yritysten kanssa edullisemman verokohtelun ja konkurssisuojan turvin, perustelee EK:n  kilpailuoikeuden asiantuntija Jukka Lehtonen.

–Nyt ehdotetulla valvontasäännöksellä puolestaan voidaan kiitettävästi puuttua tilanteisiin, joissa julkinen elinkeinotoiminta hyötyy julkisesta omistajuudesta esimerkiksi saamalla edullisempaa rahoitusta, pääsemällä helpommin toiminnassa tarvittavaan infrastruktuuriin, saamalla tietoja joita yksityinen ei voi saada, tai hyödyntämällä edullisia omistajan järjestämiä tukipalveluja.

Valvonnan tulisi ulottua täysimääräisesti myös kuntiin

Ehdotuksen mukaan kilpailuneutraliteettiongelmat tulisi poistaa ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta viime kädessä viranomainen voisi asettaa velvoitteita tilanteen korjaamiseksi tai määrätä kilpailua vääristävän menettelyn kokonaan lopetettavaksi.

Viime mainittua mahdollisuutta viranomaiselle ei tosin oltaisi antamassa silloin, jos toiminta perustuu lainsäädäntöön. Näin esimerkiksi kunnan yleiseen toimialaan kuuluvaa eli kunnan vapaaehtoisesti hoitaakseen ottamaa toimintaa ei voisi määrätä lopetettavaksi, vaikka sillä vääristettäisiin kilpailua vakavastikin.

-Verovaroista kustannettujen kilpailuetujen turvin markkinoille tunkeutuvat useimmiten juuri kunnat. Valvonta ulottuu siis rajoitetummin juuri niihin tahoihin, jotka ongelmia pääasiassa aiheuttavat, harmittelee Lehtonen.

Kilpailu vääristyy monesta syystä

Monet julkisen elinkeinotoiminnan nauttimat epäreilut kilpailuedut juontuvat suoraan lainsäädännöstä. Tähän viranomainen ei valitettavasti voi ehdotuksen mukaan puuttua muuten kuin tekemällä aloitteita sääntelyn muuttamiseksi.

–Toivoa sopii että aloiteoikeudesta tulee aidosti vaikutuksellinen työkalu viraston keinovalikoimassa.

Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen on voitava puuttua myös sellaisiin kilpailua vääristäviin menettelyihin, jotka EU:n valtiontukisääntely sallii. Nyt ollaan tekemässä tuiki tärkeää kansallista sääntelyä sen takaamiseksi, että kotimaassa ei kilpailla verovaroista kustannettujen epäreilujen etujen turvin. EU-sääntely puuttuu kilpailunrajoituksiin vasta auttamattoman myöhään eli silloin, kun tukitoimilla on rajat ylittävää vaikutusta.

Hallituksen esitys (pdf)