Kilpailua vääristävään julkiseen elinkeinotoimintaan puuttuvat lakimuutokset voimaan syyskuun alusta

04.09.2013

Syyskuun 2013 alusta astui voimaan kaksi tasapuolisten kilpailuolosuhteiden kannalta merkittävää lakimuutosta, joilla pyritään estämään julkisen sektorin kilpailua vääristävä toiminta markkinoilla.

Kuntalaissa velvoitetaan vastaisuudessa kunnat yhtiöittämään kilpailluilla markkinoilla harjoittamansa elinkeinotoiminta. Näin esimerkiksi kunnalliset liikelaitokset eivät voi enää veroetujen ja konkurssisuojan turvin kilpailla samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa.

Yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia pyritään turvaamaan myös kilpailulain kautta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi jatkossa puuttua kaikkeen kunnalliseen samoin kuin valtion harjoittamaan elinkeinotoimintaan toiminnan muodosta riippumatta, mikäli se uhkaa vääristää kilpailua.

Vaikka sekä yhtiöittämisvelvoitteeseen että viranomaisvalvontaan sisältyy monia sääntelyn käyttöalaa kaventavia poikkeuksia, lakimuutokset luovat yhdistettynä hyvät edellytykset parantaa markkinoiden toimivuutta ja tervettä kilpailua.

Lue lisää:
Laki kuntalain muuttamisesta (pdf)
Laki kilpailulain muuttamisesta 

Lisätietoja:
Asiantuntija Jukka Lehtonen, puh. 050 432 7851, sähköposti: jukka.lehtonen(at)ek.fi