Kilpailulakia uudistetaan – myös julkisten toimijoiden rikkomuksiin puututtava

01.09.2015

EK tähdentää yritysten oikeusturvan parantamista ja tutkinnan sujuvoittamista kilpailulakia uudistavalle työryhmälle. Turhaa sääntelyä on karsittava.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti elokuun lopulla työryhmän valmistelemaan kilpailulain uudistamista. EK on mukana ryhmässä.

Kilpailulaki on elinkeinoelämälle keskeistä lainsäädäntöä ja se koskee EK:n kaikkia toimialoja. Laki määrittelee esimerkiksi rajat kilpailijayhteistyölle ja käyttäytymissäännöt vahvassa markkina-asemassa olevalle yritykselle.

– Tulevassa lakiuudistuksessa pääpaino on niissä menettelysäännöissä, joita sovelletaan, kun yritys joutuu jostakin syystä kilpailuviranomaisen tutkinnan kohteeksi, asiantuntija Jukka Lehtonen selvittää.

Valmistelussa tulevat arvioitaviksi muun muassa viranomaisten valtuudet tutkia kilpailunrikkomuksia sekä keinot puuttua niihin.

Lisäksi tarkastellaan, millaisia mahdollisuuksia on valittaa viranomaisen päätöksestä suorittaa tarkastus, miten rikkomuksista seuraavat sakot määräytyvät ja millä keinoin viranomaiset voivat palauttaa toimivat kilpailuolosuhteet markkinoille.

Tutkinta nopeammaksi ja ennustettavammaksi

Jukka Lehtonen pitää kiitettävänä, että valmistelussa luvataan kiinnittää huomiota paitsi viranomaisen keinovalikoimaan myös yritysten oikeusturvaan. Yrityksillä pitää olla mahdollisuus jatkaa häiriöttä toimintaansa tutkinnasta huolimatta.

– EK pyrkii vaikuttamaan erityisesti tutkintaprosessin läpinäkyvyyden ja ennustettavuuden parantamiseen. Tutkinnan kohteena olevaa yritystä on kuultava aidosti menettelyn aikana.

– Kaikki osapuolet hyötyisivät myös nopeammista prosesseista. Nykyään ne voivat viedä vuosia, jopa vuosikymmenen, Jukka Lehtonen huokaa.

EK odottaa, että lakiuudistuksessa näkyisivät myös hallitusohjelman lukuisat kirjaukset avoimen ja reilun kilpailun lisäämisestä.

– Emme tarvitse enää yhtään lisää sääntelyä, joka hidastaa yritysten järkevää toimintaa. Sitä on päinvastoin purettava. Vastaisuudessakin pitää tavoitella kaikkia sektoreita koskevaa yleistä kilpailulakia ja välttää toimialakohtaisia säännöksiä, Lehtonen linjaa.

Tehokas kilpailuvalvonta ei myöskään saa tarkoittaa puuttumista pelkästään yksityisten yritysten kilpailukäyttäytymiseen. Myös julkisten toimijoiden aiheuttamiin kilpailuongelmiin on puututtava.

Kilpailulain viimeisin kokonaisuudistus tuli voimaan marraskuussa 2011. Siihen nähden lakia ollaan uudistamassa nyt melko pian. Pontimena ovat uuden hallitusohjelman kirjaukset kilpailupolitiikasta sekä muut esiin nousseet uudistamistarpeet.