Pk-yritys, vastaathan komission kyselyyn kaupanesteistä Yhdysvaltojen markkinoilla 15.12. mennessä

24.06.2014

EU:n komissio on avannut pk-yrityksille suunnatun kyselyn yritysten kohtaamista kaupanesteistä Yhdysvaltojen markkinoilla. Suomalaisten pk-yritysten vastauksia ja konkreettista tietoa kaupanesteistä kaivataankin nyt parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi TTIP-neuvotteluissa.

Neuvotteluja EU:n ja USA:n välisestä investointi- ja vapaakauppasopimuksesta on käyty heinäkuusta 2013 alkaen ja viimeisin eli seitsemäs neuvottelukierros käytiin 29.9.–3.10.2014 Yhdysvalloissa. Sopimusneuvotteluihin odotetaan saatavan jälleen vauhtia uuden komission ja kauppakomissaarin nimittämisen myötä.

EU:n ja USA:n välisten vapaakauppasopimusneuvotteluiden (TTIP) tarkoituksena on purkaa esteitä niin tavara- ja palvelukaupalta, investoinneilta kuin henkilöiden liikkuvuudelta. Sopimuksen on todettu hyödyttävän erityisesti pk-yritysten liiketoimintaa sen avatessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Yhdysvaltojen markkinoilla sekä keskinäisen kaupan kustannusten alentuessa.

Pk-yritysten kannalta parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi tarvitaan käytännön esimerkkejä myös suomalaisten pk-yritysten Yhdysvaltojen markkinoilla kohtaamista ongelmista, kuten turhasta byrokratiasta, lainsäädännön tai standardien eroavaisuuksista, hyväksymismenettelyistä, tai esimerkiksi vaikeuksista päästä mukaan julkisiin hankintoihin. Komissio haluaa kiinnittää huomiota avoimeen tiedonkulkuun ja sidosryhmien kuulemiseen läpi neuvottelujen: Pk-yrityksille suunnattu englanninkielinen internet-kyselyn on avoinna 15.12. saakka.

Kyselyn vastauksia on toivottavaa välittää tiedoksi myös EK:lle osoitteeseen: katariina.hamalainen@ek.fi. Mikäli yritys ei halua vastata suoraan komission kyselyyn, voi näkemyksiä aiheesta tai tietoja kaupanesteistä lähettää edellä mainittuun osoitteeseen.

Linkki kyselyyn SME Survey in the context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States of America