Konesalien sähköveroon alennus

31.03.2014

Konesalien sähköveron alennus tulee voimaan 1.4.2014 alkaen.

Huhtikuun alun jälkeen konesaleissa kulutetusta sähköstä maksetaan veroluokan II mukainen sähkövero, joka on 0,69 snt/kWh eli 1,2 snt/kWh pienempi kuin veroluokan I mukainen vero.

Konesaleilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli 5 MW:n laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena liiketoimintanaan.

Alennuksen voimaantulosta on annettu valtioneuvoston asetus (154/2014), ja tulli on julkaissut alennuksesta asiakasohjeen.