Konjunkturläget har försämrats ytterligare, men utsikterna har blivit bättre

27.07.2020

Enligt EK:s konjunkturbarometer bedömer de finländska företagen att konjunkturläget försämrats ytterligare under sommaren. En gradvis ekonomisk återhämtning pågår, eftersom konjunkturförväntningarna har förbättrats avsevärt efter bottennoteringen i våras. Inför hösten är osäkerheten dock fortfarande stor.

”I Finland har konjunkturläget försämrats ytterligare under sommaren, men som tur håller konjunkturutsikterna på att bli bättre. Coronakrisen påverkar olika branscher på ett mycket varierande sätt. Servicesektorn återhämtar sig först när restriktionerna luckras upp, handeln har klarat sig relativt väl tack vare konsumenternas efterfrågan, men inom industrin och byggbranschen håller läget ännu på att förvärras. Den varierande takten förlänger återhämtningen i både Finland och ute i världen”, säger Finlands näringsliv EK:s chefsekonom Sami Pakarinen.

Konjunkturförväntningarna i hela näringslivet har stigit till saldotalet -11 från mycket dystra -59 punkter ännu i april. Inom servicebranschen steg saldotalet, som beskriver utsikterna, redan till nära noll. Enligt utsikterna börjar den värsta fasen av coronakrisen vara över. Trots det är förväntningarna relaterade till produktionen, försäljningen och personalen fortfarande mycket låga, vilket innebär att krisen ännu inte är över.

”Nedgången i antalet nya order inom industrin stannade som tur i juli, men de personalrelaterade förväntningarna talar dock för en svag sysselsättningsutveckling. Det är bra att komma ihåg att viruset fortsätter att sprida sig ute i världen, och en eventuell andra våg har inte beaktats i nämnvärd grad i de ekonomiska prognoserna. Hösten kan fortfarande bli svår om en andra våg av epidemin blir aktuell, eftersom konsekvenserna ackumuleras om krisen förlängs”, säger Pakarinen.

Låg efterfrågan bekymrar nu företagen mest

I och med coronaviruset har problemen med efterfrågan aktualiserats allt mer. Sammanlagt 41 % av företagen ansåg att efterfrågan var ett problem. Inom industrin ansåg hela 57 % av företagen att efterfrågan var för liten. Det gäller att förbereda sig på problem inom exportindustrin även genom olika stödåtgärder.

”Pandemin har slagit till mot finländska företag vid olika tidpunkter, och samhällets varierande stödåtgärder för att rädda företag och arbetsplatser har varit relevanta. Kostnadsstödet för företag som startade denna månad bör dock modifieras så att även branscher som påverkas senare av krisen blir delaktiga av det. Pandemin har till exempel påverkat industrins orderstock med dröjsmål”, konstaterar EK:s vd Jyri Häkämies.

EK:s konjunkturbarometer
Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I juli 2020 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under andra kvartalet 2020. Enkäten besvarades av 1 047 företag som sysselsatte närmare 250 000 anställda i Finland.