Korkeakouluista vetoapua Venäjän-kauppaan

25.01.2012

Millaista osaamista elinkeinoelämä tarvitsee Venäjän-kauppaan? Miten korkeakoulut voivat auttaa yrityksiä menestymään? Näitä teemoja valottavat Aleksanteri-instituutin vetämä OVET-hanke ja sen tuore julkaisu ”Vie osaaminen kartalle”.

Venäjällä menestyminen onnistuu vain avoimella mielellä ja vankalla ammattitaidolla, toteaa OVET-hankkeen seminaarissa 24.1. puhunut EK:n Venäjän ja lähialueiden asiantuntija Timo Laukkanen.

– Kielitaito ja kulttuurin tuntemus ovat välttämättömiä. Tapojen tuntemus helpottaa ratkaisevasti liiketoiminnan rakentamista yhdessä paikallisten kanssa, sanoo Laukkanen.

Venäjän ja muun itäisen Euroopan osaajista on yrityksissä kasvavaa tarvetta. Nopeita ratkaisuja kysynnän ja tarjonnan sovittamiseksi on kuitenkin vaikea löytää. Yritykset voivat sen sijaan itse tehdä paljon, että osaajia löytyisi jatkossa paremmin. OVET-hankkeen päämääränä on rakentaa malleja korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle.

– Pelkkä koulutus ei tuota asiantuntijuutta, se karttuu vasta työssä. Hyvin järjestetty koulutus, jossa yritykset ovat itse mukana edistää ja nopeuttaa asiantuntijuuden kasvamista työtehtävien edellyttämälle tasolle, uskoo hankkeen ohjausryhmän jäsen, EK:n koulutuspolitiikan asiantuntija Marita Aho.

Vie osaaminen kartalle -julkaisussa esiintyvät osaamiskuvaukset saavat kysymään, voiko yksi ihminen hallita kaiken tarvittavan? Tekijät siteeraavat EK:n Oivallus-raporttia ja toteavat, että osaamista pitäisi koota entistä enemmän verkostoihin. Jo koulutuksessa pitäisi kannustaa esimerkiksi tekniikan ja kaupan alojen, venäjän kielen ja muiden suomalaisen elinkeinoelämän kannalta tärkeiden oppiaineiden opiskelijoita toimimaan yhdessä.

Moniosaajuutta yhteistyössä

Moniosaajuuden rakentaminen vaatii korkeakouluilta uusia toimintamalleja. OVET-hanke kokeilee korkeakoulujen välistä yhteistyötä esimerkiksi kokoamalla eri alojen opiskelijoita yritysten toimeksi antamiin kehittämistehtäviin. Uudenlaiset koulutusmallit toimivat vain, jos yritykset lähtevät niihin mukaan.

– Yritykset ovat havahtumassa, että vaatimus ”superyksilöistä” on epärealistinen. Moniosaajuus syntyy monen osaamisen summana yhteen hiileen puhaltavassa tiimissä, kertaa Aho Oivalluksen tuloksia.

Lisätietoja:

OVET-hanke

Oivallus

Marita Aho, asiantuntija, EK, p. 09 4202 2336