Kummiprofessorit tuovat tutkimusosaamista yritykseen

09.06.2014

Diplomi-insinööri ja yritysjohtaja Sauli Eerola tutki väitöstyössään kummiprofessuurimallin soveltumista teollisuusyhteistyöhön.

Erityisesti perinteinen valmistava teollisuus voi hyötyä käytäntölähtöisten innovaatiotyökalujen eduista, kuten niiden kyvystä tuottaa nopeaa tutkimustietoa yritysten tarpeisiin.

Sauli Eerola työskentelee Lahdessa ja Nastolassa sijaitsevan muovialan kehityskeskus Muovipoli Oy:n toimitusjohtajana. Hän väitteli viime perjantaina Tampereen Teknillisessä Yliopistossa.

– Teollisten innovaatioiden syntyä voidaan edistää uudenlaisilla yliopistojen ja teollisuuden yhteistyömalleilla. Tiedevetoisuuden sijaan tulee panostaa enemmän yritysten kohtaamien haasteiden ratkaisuun tieteellistä ja käytännön tietoa yhdistämällä, Eerola toteaa.

Innovaatiot kumpuavat yritysten käytännön tarpeista. Käytäntölähtöisillä innovaatiotyökaluilla tarkoitetaan avoimen innovaatioverkoston malleja, joissa sekä teoriaa että käytännön osaamista yhdistetään ratkomaan yritysten arkipäivän ongelmia tiede- ja toimialarajat ylittävästi.

Sauli Eerola sovelsi väitöstyössään kummiprofessuurityökalua ja kehitti mallin materiaaliosaamiseen keskittyneen innovaatioverkoston luomiseen. Verkostossa yliopistotasoinen osaaminen tuotiin metalleja, muoveja ja muita materiaaleja käyttävien sekä prosessoivien teollisuusyritysten ulottuville Lahden seudulla.

– Työkalun avulla onnistuttiin luomaan uusia innovaatioprosesseja sekä markkinoille asti päätyneitä uusia tuotteita ja tuoteparannuksia.

Väitöskirja verkossa

 

Kuva: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT