Kuntien elinkeinotoiminnan yhtiöittämisvelvoite etenee vihdoin

05.04.2013

Hallitus antoi eilen eduskunnalle ehdotuksen kuntalain muuttamiseksi siten, että kuntien olisi yhtiöitettävä kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toimintansa.

– Tuiki tarpeellista ehdotusta on saatu odottaa pitkään, sillä esityksen valmistellut työryhmä antoi loppumietintönsä keväällä 2010, ja esityksen taustalla olevat syyt juontuvat jo vuodelta 2007, toteaa EK:n asiantuntija Jukka Lehtonen.

Etenkin kunnalliset liikelaitokset ovat yhä enemmän tunkeutuneet samoille markkinoille yksityisten yritysten kanssa kilpailemaan samoista asiakkaista ja sopimuksista. Kilpailun edellytykset ovat täysin epätasapuoliset, sillä liikelaitokset nauttivat huomattavasti yksityisiä yrityksiä edullisemmasta verokohtelusta. Kunnalliset toimijat eivät myöskään voi ajautua konkurssiin.

– Nämä epäreilut kilpailuedut kustannetaan viime kädessä julkisista varoista, joten tilanteen ripeä korjaaminen ei ole pelkästään yritysten, vaan myös veronmaksajien ja yhteiskunnan etu, muistuttaa Lehtonen.

Yhtiöittämisvelvoitteeseen ehdotetaan haitallisia poikkeuksia

Hallituksen muuten hyvään lakiehdotukseen sisältyy joitakin EK:n jo työryhmävalmistelun vaiheessa vastustamia poikkeuksia. Esimerkiksi toiminnan lakisääteisyys oikeuttaisi ehdotuksen mukaan kunnan vääristämään jatkossakin kilpailua toimimalla kilpailluilla markkinoilla ilman yhtiöittämisvelvoitetta. On vaikea ymmärtää, miksi kunnan tai kuntalaisten etu edellyttäisi tällaista poikkeamismahdollisuutta.

Yhtiöittämisvelvoitteesta voitaisiin lakiehdotuksen mukaan poiketa myös esimerkiksi kunnan myydessä tukipalveluja tytäryhteisöilleen tai sidosyksiköille. Tästä aiheutuvat ilmeiset kilpailuongelmat olisi ollut helppo taklata edellyttämällä poikkeamisen ehtona, etteivät kyseiset tukipalveluja saavat yksiköt toimi kilpailluilla markkinoilla. Tällaista rajausta ehdotuksessa ei jostain syystä ole haluttu tehdä.

Ehdotettu siirtymäaika on kohtuuttoman pitkä

Tervetulleelle lakimuutokselle ehdotetaan kohtuuttoman pitkää siirtymäaikaa, aina vuoden 2014 loppuun saakka. On jossain määrin erikoista, että EU:nkin taholta sääntelyn vastaiseksi katsotun kilpailun vääristämisen annettaisiin edelleen jatkua lähes kaksi vuotta.

Yhtiöittämisen käytännön järjestelyt edellyttävät toki kunnissa valmistelua, mutta tähän ne ovat toisaalta tienneet varautua jo vuosikausien ajan. Ehdotuksen sisältäneestä työryhmämietinnöstä kävi kaikille selväksi jo kolme vuotta sitten, mitä toimintoja yhtiöittäminen tulee koskemaan ja missä laajuudessa.

Toki tuleva yhtiöittämisvelvoite kävi hyvin ilmi jo EU:n komission vuonna 2007 antamasta Tieliikelaitos-päätöksestä, jonka mukaan EU:n valtiontukisääntely ei salli julkisen elinkeinotoiminnan kilpailla yksityisten yritysten kanssa kilpailuneutraliteettia vaarantavassa muodossa.

Lisätietoja:
Asiantuntija Jukka Lehtonen
puh. 050 4327851
etunimi.sukunimi@ek.fi