Kustannustukea voi hakea 31.8.2020 saakka – nyt on hyvä hetki hakea

05.08.2020

Yritykset ovat voineet hakea määräaikaista kustannustukea Valtiokonttorista jo kuukauden ajan. Vaikka tukea ehtii hakea elokuun loppuun saakka, tukihakemus kannattaa tehdä, kun on yrityksen toiminnan kannalta sopiva hetki. Valtiokonttori pyrkii käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin. Tuen tarkoituksena on tukea yritysten maksuvalmiutta ja näin pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronavirustilanteessa.

Ennen kustannustuen hakua kannattaa tarkistaa, että kaikki tuen myöntämisen edellytykset varmasti täyttyvät. Tarkennetut ohjeet kustannustuen hakemiseksi löydät tämän jutun lopusta.

Tukea voi hakea elokuun loppuun saakka

Tähän mennessä kustannustukihakemuksia on saapunut keskimäärin 300 per päivä. Tuki lanseerattiin kesken lomakauden, ja hakemusten määrä tullee kasvamaan hakuajan loppua kohden.

Valtiokonttorin mukaan monissa yrityksissä vasta valmistaudutaan hakemaan tukea. Tukea ehtii kyllä hakea elokuun loppuun saakka, joten kiirettä ei ole. Toisaalta yritysten ei myöskään tarvitse odotella: vaikka tukea ehtii hakea elokuun loppuun saakka, tukihakemus kannattaa tehdä, kun on yrityksen toiminnan kannalta sopiva hetki.

Valtiokonttori auttaa kustannustuen hakemisessa

Valtiokonttorin sivustolta löytyy hakuohjeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, video-ohje hakemuksen täyttämisestä, tallenne kustannustuki-webinaarista sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Asiakaspalvelumme palvelee puhelimitse ja chatin välityksellä. Kustannustuen asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9-15 numerossa +358 295 503 050.

Huomioithan kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset

Ennen kustannustuen hakua kannattaa tarkistaa, että kaikki tuen myöntämisen edellytykset varmasti täyttyvät. Tukea hakevan yrityksen kannattaa varmistaa etenkin kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset ja niiden täyttyminen yrityksen kohdalla, sillä useat hylkäykset ovat johtuneet näiden edellytysten puuttumisesta:

Yrityksen toimiala

Tutustu kustannustuen piirissä oleviin toimialoihin ja varmista, että yrityksesi toimiala on tuen piirissä. Jos yrityksen toimiala ei ole tuen piirissä, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea vain yrityksen osoittamista erityisen painavista COVID19-pandemiaan liittyvistä syistä.

Yritykselle maksettava tuki on vähintään 2 000 euroa

Kustannustukea ei makseta, mikäli maksettava tukisumma jää alle 2 000 euron. Voit varmistaa kustannustukilaskurilla, paljonko tukea yrityksesi olisi mahdollista saada.

Yrityksen vertailuajankohdan liikevaihto yhteensä vähintään 20 000 euroa

Tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.

Liikevaihdon pudotus yli 30 %

Tuen ehtoihin kuuluu myös se, että yrityksen liikevaihto tukikaudella on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden. Mikäli tämä ehto ei täyty, kustannustukea ei voida myöntää.

Yritystä ei koske mikään kustannustuen myöntämisen esteistä

Esteistä säädetään yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 6 §:ssä.

Lisäksi tukea ei voida myöntää yritykselle, joka on 31 päivänä joulukuuta 2019 ollut Euroopan komission asetuksessa (EU N:o 651/2014) tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.

Muita hakemusvaiheessa huomioitavia asioita:

Kiinteät kustannukset. Kiinteisiin kustannuksiin luetaan kustannustukea koskevan lain mukaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Laissa korvaukseen oikeuttaviksi säädetyt kiinteät kustannukset kannattaa ilmoittaa hakemuksella mahdollisimman tarkasti kululajeittain (ei pelkästään kokonaissummaa), sillä tämä edistää hakemuksen sujuvaa käsittelyä. Korvattavista kiinteistä kuluista on esimerkkejä Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Valtiokonttori pyytää tarvittaessa lisätietoja hakijalta. Valtiokonttori voi myöntää kustannustukea vain laissa säädettyjen kriteerien mukaisesti. Yritys pääsee antamaan hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta, kuten Verohallinnolta. Hakijoiden ei siis lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa Valtiokonttorille lisäselvityksiä, vaan tukihakemukset käsitellään yrityksen hakemuksessaan ilmoittamien ja muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella.

 

Valtiokonttorin palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma vastaa kustannustuen herättämiin kysymyksiin

Lisätietoja

EK:n ja Valtiokonttorin koulutuswebinaari kustannustuen hakemisesta

Kustannustuen palvelusivu

Kustannustuen tilastoja

Usein kysyttyä yritysten kustannustuesta

Kustannustuen sähköinen hakupalvelu