Laskut on maksettava eräpäivänä, vaikka kirjeet eivät kulkisi

19.11.2015

Postilakon aikana myös paperilaskut on maksettava ajallaan.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn tänään alkavat lakot vaikeuttavat postinkulkua koko Suomessa. Posti arvioi, että kaikkien printtituotteiden toimituksiin, kuten kirjeiden ja lehtien jakeluun, on tiedossa merkittävää viivettä alueellisesti ja välillisesti.

Entä jos viivästyvän postin joukossa on vaikkapa pk-yritykselle lähetetty paperilasku, jota ei ehditä maksaa eräpäivään mennessä? Mitä seuraamuksia siitä koituu?

EK:n asiantuntija Santeri Suominen muistuttaa, että jokseenkin kaikki yritysten välinen maksuliikenne hoidetaan nykyisin netin kautta. Postilakot eivät vaikuta siihen mitenkään eli maksuliikenne toimii ja laskut on maksettava eräpäivään mennessä.

Myös yritysten laajasti käyttämä OpusCapita -järjestelmä toimii normaalisti, vaikka se on osa Posti-konsernia.

Viivästyneenä perille saapunut paperilasku on niin ikään maksettava eräpäivään mennessä tai eräpäivän jälkeen heti, kun vastaanottaja on saanut siitä selon.

– Selonottamisella tarkoitetaan tässä tietoja, joiden perusteella lasku on mahdollista maksaa, Santeri Suominen täsmentää.

Laskutuksissa yritysten ja kuluttajien välillä toimitaan nykyisin usein niin, että jos kuluttaja ei ole maksanut laskua ajallaan, velkoja lähettää tälle automaattisesti muistutuksen tekstiviestillä tai sähköpostilla, jossa annetaan usein samalla myös tarpeelliset tiedot laskun maksamista varten.

Tällöin tulkitaan, että laskun saaja on saanut laskun maksamiseksi tarvittavat tiedot eikä laskun maksamisen myöhästyttämiselle ei ole oikeudellisia perusteita. Näin esimerkiksi viivästyskorko alkaa juosta heti eräpäivästä.

– Yritysten välisessä laskutuksessa voi myös laueta muita sopimukseen perustuvia seuraamuksia, jos laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä.

Lisätietoja lakkojen vaikutuksista Postin nettisivuilta