Liiketoiminta ja tutkimus yhdistivät voimansa – syntyy uusi koulutusvientipaketti

04.03.2016

Suomessa on kehitteillä uusi koulutusvientituote, joka kokoaa yhteen parhaita tekijöitä maamme yliopistoista ja yrityksistä. Tuote on nimeltään SED, Sustainable Education Design.

Se ei ole vain koulutusta vaan kokonainen koulutuskonsepti: mitä, miten ja missä opitaan ja miten kestävällä pohjalla toiminta on. Koulutuskonsepti liittyy puurakentamiseen ja sitä on tarkoitus soveltaa koulujen rakentamiseen kotimaassa ja kehittyvillä markkinoilla.

Avaimet käteen -koulutuskonsepti

Helsingin yliopiston tutkija Niclas Sandström työskentelee professori Kirsti Longan johtamassa

Tutkija Niclas Sandström Helsingin yliopistosta rakentaa uutta koulutuskonseptia puurakentamiseen.

Tutkija Niclas Sandström Helsingin yliopistosta rakentaa uutta koulutuskonseptia puurakentamiseen.

kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä.  Hän kertoo uudesta koulutusvientituotteesta, jota on ollut kehittämässä idean syntymisestä asti.

– Asiakas saa meiltä kokonaisen koulutuskonseptin. Ihmisläheinen koulutuksen suunnittelu on tässä tuotteessa yhdistetty koulujen kestävään puurakentamiseen. Pakettiin kuuluvat myös energiaratkaisut ja uudentyyppinen fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen oppimisalusta.

SED yhdistää saumattomasti liiketoimintakehityksen ja tutkimuksen. Korkeakoulut saavat yritysyhteistyön parasta antia eli kohteita, joissa tehdä tutkimusta oikeissa olosuhteissa ja kehittää poikkitieteellistä osaamista. Yritykset puolestaan saavat jatkuvasti tutkimustiedosta jalostettua osaamista, jolla kehittää omaa toimintaansa ja tuotettaan. Lisäksi syntyy verkostoja ja kohtaamisia, joita ei syntyisi ilman tällaista yhteistyötä. Verkostoissa syntyy myös suoria asiakkuuksia.

– Luottamus hankkeen toimijoiden kesken on kriittinen menestystekijä. Avaimet käteen -ratkaisu asiakkaalle kuulostaa luonnolliselta ja kätevältä, mutta se edellyttää koko tiimiltä yhteisiä ponnisteluja sekä luottamista toistensa asiantuntemukseen. Usein tällaiseen ei kyetä. Konseptimme on jo nyt ylittänyt tämän haasteen.

Suomen parhaita voimia yhteistyössä

Helsingin yliopisto tuottaa hankkeen pedagogiset ohjeet nykyaikaisen oppimistutkimuksen periaatteilla, Lappeenrannan teknillinen yliopisto tuo hankkeeseen kestävän kehityksen tutkimuksen ja kestävät energiaratkaisut. Tampereen teknillisen yliopiston vastuulla on vientituotteen käytettävyys ja arkkitehtuuri. Hanke kuuluu Tekesin rahoittamaan BEAM, Business with Impact -ohjelmaan.

– Yrityskumppaneiksi saimme sitoutuneet toimijat. Ne ovat Claned, Koulutus ja työnohjaus Talvio, Elementit-E, Green Energy Finland, Lenovo sekä Suomen Yliopistokiinteistöt, kertoo Sandström. Arkkitehtina toimii pitkän linjan puuarkkitehti ja koulusuunnittelun ajattelija Olavi Koponen r2k architectes -toimistosta.

Globaalit markkinat

Hankkeen asiakkaat ovat ensimmäisessä vaiheessa pääasiassa julkisen sektorin organisaatioita sekä järjestöjä. Tuotteesta tehdään ensin testiversio. Jatkossa tavoitteena on saada tilauksia sekä Suomesta että kehittyviltä markkinoilta ja sen myötä liiketoimintaa ja töitä suomalaisille koulutusalan toimijoille.

EK on pitkän aikaa ajanut koulutuksen ottamista mukaan suomalaisen kehitysyhteistyön keinovalikoimaan.

– SED tuottaa uudentyyppisen mittariston, sustainable education ROI -mittarin, valottaa Sandström. Sen avulla voidaan todentaa koulutuksen vaikutukset kohdemaihin. Koulutusinvestointeja ei tarvitse enää tehdä ”sokkona”.

Eroon koulujen sisäilmaongelmista

Kysyntää näyttäisi olevan kotimaassa ja ulkomailla. Useat Suomen kaupungit ovat  ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua SED -periaatteiden mukaisen koulun rakentamisessa. Lukemattomissa kohteissa kärsitään sisäilmaongelmista ja huonoista rakenneratkaisuista.

– On mielestämme ihmisoikeus saada työskennellä ja oppia terveessä ja ajanmukaisessa rakennuksessa. Rakentajakumppanimme on viimeksi tehnyt huippunopeassa aikataulussa uuden koulun, jossa erilaisia ideoita voidaan todentaa ja tutkia. Tarkoitus on pilotoida sopivan kumppanikaupungin tai kaupunkiverkoston kanssa kokonaisratkaisumme ja tutkia sitä jatkuvasti oppien, Sandström selittää.

Ei nappikauppaa, tähtäimessä mittakaavaedut

– Luomme kotimaassa jalustan, Proof of Concept, jolta ponnistaa kansainvälisiin asiakkuuksiin. Avaimet käteen -malli mahdollistaa erilaiset tilaukset myös suuremmissa mittakaavoissa. Tavoitteena on olla maailmalla tunnettu suomalainen palveluntarjoaja.

Avoimuus ohjaavana periaatteena

SED -projektin kotisivuilla esitellään projektin osatekijät, kumppanit ja käynnissä olevat prosessit. Sinne kerätään aiheeseen liittyvää osaamista, tutkimustietoa sekä uutisia eri puolilta maailmaa. Projektiin voi osallistua ja toiveita esittää esimerkiksi kotisivujen kautta.

– Jo nyt meillä on uusia osallistujia, jotka eivät ole olleet mukana alusta alkaen. Avoimuus ja kiinnostus ovat keskeisiä periaatteitamme.

Toivotamme tervetulleiksi erityisesti kunnat ja opettajat mukaan SED -hankkeen kasvavaan yhteistyöverkostoon tekemään maailman parasta koulutuskonseptia ja koulua, Sandström toivottaa.

SED -projektin kotisivut: educationdesign.fi