Luontoisetujen verotusarvot ja verovapaiden matkakustannusten korvaukset

15.12.2016

Verohallinto on vahvistanut luontoisetujen verotusarvot sekä verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismäärät vuodelle 2017.

Luontoisetujen osalta ravintoedun arvoon tulee kustannustason noustusta johtuen 10 sentin korotus, kun taas vapaaseen autoetuun tulee pieni polttoainekustannusten alenemista johtuva alennus. Käyttöetuauton verotusarvon laskentaperuste säilyy entisellään. Asuntoetujen arvot korottuvat myös hieman.

Matkakustannuskorvausten osalta verovapaa kilometrikorvaus alenee polttoainekustannusten alenemicsen vuoksi vuodelle 2017 kahdella sentillä 0,41 euroon kilometriltä työntekijän oman auton osalta ja yhdellä sentillä 0,10 euroon kilometriltä käyttöetuauton osalta. Kotimaan kokopäiväraha nousee eurolla 41 euroon ja osapäiväraha pysyy entisellään 19 eurossa. Ateriakorvauksen määrä nousee 10,25 euroon.