Maksuttomia Venäjän-kaupan asiantuntijapalveluita pk-yrityksille

01.11.2016

Venäjä on ja tulee vastaisuudessakin olemaan tärkeä kauppakumppani suomalaisille yrityksille. Erityisesti pk-yritykset saattavat tarvita apua toimiessaan Venäjän markkinoilla tai lähtiessään valloittamaan itänaapurin markkinoita. Juuri tähän Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) tarjoaa käytännönläheistä, monipuolista ja maksutonta apua.

SVKK:n Venäjän-kaupan julkiset asiantuntijapalvelut kattavat yritysten Venäjän-liiketoimintojen kaikki vaiheet viennin aloituksesta liiketoiminnan kasvuun ja etabloitumiseen. Palvelu on yrityksille maksutonta eikä edellytä jäsenyyttä. Haastavassa markkinatilanteessa SVKK:n toiminnan erityinen painopiste on Venäjän markkinoilla avautuvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketoimintaympäristön muutosten seuranta sekä niistä viestiminen.

– SVKK omaa vahvat perinteet suomalaisten pk-yritysten Venäjän kaupan vauhdittajana. Uudessa julkisen neuvonantajan roolissaan se tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden hyödyntää korkeatasoisia Venäjä-asiantuntijapalveluita maksutta. Neuvonantopalvelu kattaa niin markkinoille menoa harkitsevat kuin siellä jo toimivat yritykset. Kyseessä on ensivaiheen neuvonanto, jonka jälkeen yritys ohjataan niin halutessaan ja jatkoselvityksiä tarvitessaan SVKK:n luotettaviksi arvioimien kaupallisten yhteistyökumppanien pariin, valottaa EK:n Venäjä-asioista vastaava johtaja Petri Vuorio.

Vuoden toinen Venäjän-kaupan barometri

Torstaina 3.11. julkaistaan vuoden toinen Venäjän-kaupan barometri. Business Team for Russia -yhteistyönä toteutetussa barometrissa selvitetään Venäjän kaupan ajankohtainen tilanne.

– Keväällä julkaistussa edellisessä barometrissa yritykset odottivat Venäjän-kaupan näkymien kohenevan asteittain syksyä kohti. Avainhaasteena nähtiin ruplan heikkous ja voimakas heilunta. Elokuussa Suomen vienti Venäjälle kasvoi ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuoteen. Samoin rupla on vahvistunut öljyn hinnan nousun myötä. Torstaina julkaistava barometri kertoo suomalaisyritysten tuoreet näkemykset ja odotukset siitä, onko Venäjän-kauppa vihdoin kääntymässä takaisin kasvu-uralle, Vuorio sanoo.

Lisätietoja:
Petri Vuorio, johtaja, EK, p. 050 323 2979
Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja, SVKK, p. 0400 457 743