Meriliikenteen typpipäätöksiin otetaan aikalisä

07.10.2013

EK on tyytyväinen, ettei Suomi aja toistaiseksi meriliikenteen typpivaatimusten kiristämistä.

Uudet rajoitukset olisivat aiheuttaneet vientiteollisuudelle lisää kustannusrasitteita samaan aikaan, kun edessä on raskas sopeutuminen EU:n rikkidirektiivin voimaantuloon.

Itämeren rantavaltioilla on ollut usean vuoden ajan vireillä hanke, joka kiristäisi laivojen typpirajoituksia Itämerellä. Suomen hallitus ei pidä tässä vaiheessa perusteltuna, että Itämeren rantavaltioiden ympäristönsuojelukomissio HELCOM veisi typpirajoitukset kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn päätettäväksi.

Hallitus haluaa varmistaa ensin, ettei typpirajoituksista aiheudu kilpailuhaittaa meriliikenteestä riippuvaisille elinkeinoille. Lisäksi on arvioitava vaikutukset työllisyyteen sekä selvitettävä puhtaan teknologian ja cleantech-ratkaisujen mahdollisuudet yrityksille.

Itämeren suojelu on tärkeää, mutta keinojen on oltava kustannustehokkaita. Laivaliikenteen osuus Itämeren typpipäästöistä on vain 1,5 prosenttia. Typpipäästöjä vähentävään teknologiaan liittyy epävarmuuksia niin saatavuuden kuin kustannustehokkuuden suhteen, minkä myös IMOn meriympäristönsuojelukomitea on tuonut esille.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, puh. 040 763 1482, sähköposti: tiina.haapasalo(at)ek.fi