Merkittäviä muutoksia työlainsäädäntöön

Työlainsäädännössä tulee voimaan 1.1.2017 useita muutoksia. EK:ssa on laadittu merkittävimmistä muutoksista soveltamisohjeet yrityksille.

Ensinnäkin työsopimuslakia muutetaan kolmella tavalla yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseksi. Jatkossa on mahdollista tehdä määräaikainen työsopimus ilman perusteltua syytä pitkäaikaistyöttömän kanssa. Lisäksi koeaika pitenee pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen ja takaisinottovelvollisuuden pituus lyhenee lähtökohtaisesti neljään kuukauteen. Näiden uudistusten soveltamisohjeeseen pääsee tästä linkistä.

Toiseksi työsopimuslakia, yt-lakia ja työterveyshuoltolakia muutetaan työmarkkinajärjestöjen välillä keväällä 2016 solmitun kiky-sopimuksen mukaisesti. Vähintään 30 työllistäville työnantajille tulee tietyin edellytyksin velvollisuus järjestää tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanottaville työntekijöille kuukauden palkan arvosta työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Tälläisille irtisanottaville tulee myös lähtökohtaisesti oikeus kuuden kuukauden pidennettyyn työterveyshuoltoon. Näiden uudistusten soveltamisohjeeseen pääsee tästä linkistä.

Näiden uudistusten lisäksi yli 30 henkeä työllistävien yritysten on hyvä muistaa, että siirtymäaika yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettujen yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi päättyy vuoden vaihteeseen. Yrityksissä tulisi siis jatkossa olla naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan tasa-arvosuunnitelman lisäksi erilaisia vähemmistöjä koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma, EK:n asiantuntija Katja Leppänen selventää.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista koskevaan EK:n uutiseen pääsee tästä linkistä.