Mitä tarkoittaa laiton lakko?

20.09.2023

Laiton lakko tarkoittaa lakkoa, joka on työehtosopimuksen tai -lain vastainen. Laittomalla lakolla rikotaan työrauhavelvollisuutta. Työrauhavelvollisuus tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksen voimassa ollessa ei saa mennä lakkoon vaatiakseen jotain omaan työehtosopimukseen liittyvää.

Kaikilla on velvollisuus noudattaa laissa säädettyjä työtaisteluiden pelisääntöjä. On kohtuutonta, että tarkoituksellisesti lainvastaisella toiminnalla vahinkoa aiheuttava taho on velvollinen maksamaan vain hyvin pienen, muutaman tuhannen euron suuruisen hyvityssakon. Laittoman lakon kohteelle voi aiheutua hyvin suuret, jopa miljoonaluokan vahingot.