Miten lisätä yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä? Vastaa kyselyyn

30.08.2016

EK kerää ideoita ja palautetta yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä. Kerro, miten sinä lisäisit tai parantaisit yhteistyötä.

EK lähestyy syyskuussa noin 3 000 jäsenyritystään otantaan pohjautuvalla kyselyllä, jossa pyydetään näkemyksiä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyöstä yritysten kanssa. Vastaathan kyselyyn, jos saat siihen kutsun!

Lisäksi on avattu linkki kaikille avoimeen kyselylomakkeeseen, johon voi vastata vaikka heti. Viimeinen vastauspäivä kumpaankin kyselyyn on 30.9.

– Tietoja hyödynnetään viesteissä, joita EK vie koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta hallituskauden puolivälitarkasteluun, asiantuntija Marita Aho kertoo.

Maan hallitus kannustaa korkeakouluja yritysyhteistyöhön. Koulutuksen ja tutkimustulosten vaikuttavuutta sekä kaupallistamista halutaan parantaa.

– Vastaamalla EK:n kyselyyn yritys pääsee vaikuttamaan keinoihin, joilla elinkeinoelämän ja korkeakoulujen vuoropuhelua syvennetään, Marita Aho sanoo.

EK toivoo vastauksia siitä, mikä rooli ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on yrityksessä, tekeekö yritys niiden kanssa yhteistyötä ja millaista se on. Sujuuko yhteistyö saumattomasti vai voisiko sitä parantaa? Miten?

Monessa yrityksessä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä niin laajasti, että joitakin tietoja saattaa olla tarpeen pyytää myös kollegoilta.

Marita Aho kertoo, että EK tekee aiheesta syksyn aikana myös yrityshaastatteluja ja järjestää teemasta seminaarin 12.10.2016 klo 10–13 EK:n tiloissa Helsingissä.