Muistilista työnantajille uudesta yhdenvertaisuuslaista

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta. EK kokosi työnantajille muistilistan laajan lakiuudistuksen muutoksista. Laki koskee sekä työnantajia että elinkeinonharjoittajia.

Keskeisimmät muutokset ovat:

  • Lain soveltamisalaa on laajennettu muun muassa elinkeinotoiminnassa.
  • Lakiin on lisätty työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, ml. velvollisuus tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma.
  • Syrjinnän kieltoja ja muotoja on lisätty.
  • Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteita on täsmennetty.
  • Lain valvontasäännöksiä on täsmennetty.
  • Lain sanktiota, hyvitystä, koskevaa sääntelyä on osittain muutettu.

Katso muistilista (pdf, 10 s.)

Katso myös EK-Tieto Oy:n koulutus Uudistunut yhdenvertaisuuslaki (31.3.2015)

Kuva: 123rf.com