Pidempi maksuaika sukupolvenvaihdokseen liittyvään perintö- ja lahjaveroon

23.02.2015

Sukupolvenvaihdokseen liittyvän perintö- tai lahjaveron maksuaikaa ehdotetaan pidennettäväksi.

Maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää veron maksuajan pidentämistä koskevaa perintö- ja lahjaverolain 56 §:n säännöstä ehdotetaan muutettavaksi (HE 364/2014, 12.2.2015).

Vero, jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä, voitaisiin maksaa enintään seitsemän vuoden aikana nykyisen enintään viiden vuoden sijaan. Maksuajalta ei peritä korkoa.

Muutoksella pyritään helpottamaan sukupolvenvaihdoksesta aiheutuvan verokustannuksen rahoittamista. Samalla tavoitteena on helpottaa veron maksamista niin, ettei yrityksestä jouduttaisi nostamaan veron maksun rahoittamiseksi yritystoiminnassa tarvittavia varoja.

Maksuajan pidentämisestä hyötyvät ne verovelvolliset, joilla maksettavaksi jäävän veron määrä on vähintään 4 250 euroa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesäkuun alustaja sitä sovellettaisiin, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2015 tai sen jälkeen.