Nuoret tekijät: Energia-ala tarvitsee tekijöitä eri taustoista

17.08.2023

Energia-alalla löytyy monipuolisesti työpaikkoja, ja työntekijöitä tarvitaan eri taustoista. Tässä jutussa esittelemme neljä kesäharjoittelijaa ja yhden kandidaatintutkielmaa kirjoittavan opiskelijan, jotka työskentelevät alalla.

Irlantilainen Alfred saapui kaksi vuotta sitten Suomeen opiskelemaan energiatekniikkaa LUT:ssa. Häntä kiinnosti opiskelu ulkomailla sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi, ja Suomi valikoitu Alfredin kohdemaaksi opintotarjonnan ja kiinnostavuuden takia. Tällä hetkellä Alfred kirjoittaa kandidaatintutkielmaansa Lahti Energialle. Alfredin oma kiinnostus Lahti Energian toimintaan poiki hänelle mahdollisuuden kirjoittaa tutkielma yritykselle: hän tutustui yliopistonsa työelämämessuilla yrityksen edustajiin, jotka ottivat häneen myöhemmin yhteyttä etsiessään kandityölle kirjoittajaa. Alfred kertoo, että hänet on otettu yrityksessä avosylin vastaan, ja suomalaiseen kulttuuriin on ollut helppo sopeutua. Opintojensa jälkeen Alfred toivoo löytävänsä vakituisen työpaikan Suomesta.

Viestintää Helsingin yliopistolla opiskeleva Katariina työskentelee Fortumissa viestintäharjoittelijana. Katariina haki paikkaa, koska häntä kiehtoi energia-ala sen tarjoamien mahdollisuuksien takia, sillä ala on tällä hetkellä vahvassa murroksessa. Hänen työhönsä kuuluu monipuolisesti erilaisia viestinnän tehtäviä, kuten sisällöntuotantoa ja vastuullisuusviestintää. Parasta Katariinan mukaan harjoittelussa on ollut se, että hän on päässyt tutustumaan Fortumin kaltaisen ison organisaation toimintaan, sekä oppimaan työn ohessa ammattilaisilta. Katariina kertoo, että hän on oppinut työssään paljon uutta niin viestinnästä kuin energia-alasta, ja ala kiinnostaakin häntä myös tulevaisuuden työpaikkana.

Vilho työskentelee Gasumilla kesäharjoittelijana uusiutuvan kaasun tiimissä. Työ on Vilhon ensimmäinen oman alan työpaikka, ja myös ensimmäinen kokemus energia-alasta. Uusi kokemus on tarjonnut oppeja niin alasta kuin yrityksen toiminnasta, ja parasta Vilhon mukaan työssä onkin se, että hän on päässyt hyppäämään sisään uusiin aiheisiin ja perehtymään työn ohessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. kehitysprojekteja, Excel-datan työstämistä ja markkina-analyysien tekoa. Tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa opiskeleva Vilho kertoo, että harjoittelu sopii hyvin yhteen opintojen kanssa.

Myös viestintää opiskelevalle Ellalle kesäharjoittelu Lappeenrannan Energialla oli ensimmäinen kosketus energia-alaan. Ella työskentelee viestinnän ja HR:n harjoittelijana, ja hänen tehtäviinsä kuuluu niin sisäistä ja ulkoista viestintää kuin tapahtumien järjestämistä. Häntä kiinnostaa erityisesti vaikuttamisviestintä, joka onkin tärkeässä osassa energia-alalla. Parasta Ellan mielestä harjoittelussa on ollut päästä näkemään, mitä konkreettisia toimia esimerkiksi hiilineutraaliuden eteen tehdään. Harjoittelunsa aikana Ella kertoo kerryttäneensä luottamusta omiin kykyihinsä, ja korostaa sitä, kuinka tärkeää nuoren työntekijän on uskaltaa tuoda omia ideoitaan ja näkemyksiään esiin.

Turku Energialla toista kesää tuotantolaitosten mekaanisessa kunnossapidossa työskentelevä Sissi kertoo, että hänen työssään parasta on mukavat työkaverit. Sissi kiertää työssään eri tuotantolaitoksia suorittaen huolto- ja kunnossapitotehtäviä. Hän opiskelee Turussa energia- ja ympäristötekniikkaa erikoistuen energiaan, ja hän saa luettua kesätyöt osaksi opintojaan. Sissi kertoo, että työ on ollut opettavaista ja tutustuttanut käytäntöön, ja tarjoaa näin hyvää tukea opinnoille. Työskentely samassa tehtävässä kahtena kesänä peräkkäin on Sissin mukaan mahdollistanut sen, että työhön on päässyt syventymään kunnolla. Sissi kertoo, että päätyi opiskelemaan energia-alaa, sillä kasvava ala ja sen tulevaisuudessa tarjoavat työpaikat kiinnostivat häntä. Valintaa ei ole tarvinnut katua, ja Sissi kertoo nauttivansa niin työstään kuin opinnoistaan.