Nuoret tekijät: Onnistunut perehdytys hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa

07.07.2022

Perehdyttämisen merkitys työsuhteen alussa ja päivittäisessä arjessa on valtava: se luo raamit ja puitteet päivittäiselle tekemiselle. Barona Logistiikkaratkaisut Oy:n työkykyasiantuntija Marja Hakkarainen korostaa kesätyöntekijöiden perehdyttämisen tärkeyttä.

Perehdyttäminen jalkauttaa työntekijän konkreettisesti työnsä ytimeen. On tärkeää, että myös vain kesän ajaksi työhön tulevat perehdytetään. Näin työntekijä pääsee nopeasti sisään tehtäviinsä, mikä hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa.

Rohkeimmat yritykset uskaltavat kyseenalaistaa perehdytysohjelmansa riittävyyden, näin tehtiin esimerkiksi Baronan Logistiikkapalveluilla. Perehdyttämismalli uudistettiin, kun huomattiin, että iso osa kaikista työtapaturmista sattui uusille, vain muutaman kuukauden työskennelleille työntekijöille. Uudistamisen myötä työtapaturmat vähenivät merkittävästi, useita kymmeniä prosentteja.

Miten tietää onko yrityksen perehdytysohjelma toimiva, riittävän kattava ja monipuolinen? Testatkaa se kesätyöntekijöillä ja uskaltakaa kysyä palautetta!

Marjan viisi vinkkiä onnistuneeseen perehdytykseen:
  1. Opasta työntekijä työtehtävään
  2. Luo turvallisuudentunne työssä onnistumiseen
  3. Kerro, mitä työntekijältä odotetaan: työn tavoitteet, vastuut ja valtuudet
  4. Käy läpi yleisiä työelämän pelisääntöjä ja työpaikan työkulttuuria
  5. Luo positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä

− Marja Hakkarainen, työkykyasiantuntija, Barona Logistiikkaratkaisut Oy