Omistajanvaihdokset osaksi EU-jäsenmaiden kasvupolitiikkaa

02.12.2019

Omistajanvaihdos on ajankohtainen vuosittain 450 000 yritykselle Euroopassa. EU-tason arvio on, että kolmannes näistä ei kuitenkaan toteudu. Suomen 85 000 työnantajayritykselle omistajanvaihdos on juuri nyt ajankohtainen 15 000 yrityksessä. Toteutumaton, viivästynyt tai epäonnistunut omistajanvaihdos haaskaa aina osaamista, omaisuutta ja työpaikkoja.

Helsingissä marraskuun viimeisellä viikolla järjestetyssä EU-komission ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämän SME Assembly -tapahtuman osana järjestettiin omistajanvaihdostyöpaja, jossa esiteltiin erilaisia toimenpiteitä, käytäntöjä ja kokemuksia, joita omistajanvaihdosten edistämiseksi on toteutettu EU-tasolla, jäsenmaissa ja alueilla.

Työpajan vetäjä kauppatieteiden tohtori Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on tyytyväinen lopputulokseen:

– Saimme yhdessä aikaan askelmerkit, jotka auttavat jäsenmaita päivittään omat kansalliset yrittäjyyspolitiikkansa niin, että omistajanvaihdokset on niissä huomioitu, Tall sanoi.

– Oppia kannattaa ottaa muiden EU-maiden hyvistä käytännöistä, mutta omat painopistealueet tulee huomioida. Sama ratkaisu ei sovi kaikille, omistajanvaihdoksia edistävän eurooppalaisen yhteistyöorganisaation Transeon pääsihteeri Marie Depelssemaker totesi.

Pienyritykset hakevat omistajanvaihdoksilla kasvua

Pienten yritysten omistajanvaihdosten yksi keskeisimpiä motiiveja on kasvun tavoittelu.

– Finnveran kokemusten mukaan lähes kolmasosa omistajanvaihdoksen läpikäyneistä yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä kertoo.

EU on edistänyt omistajanvaihdoksia yli 20 vuotta. Myös Suomessa omistajanvaihdoksiin on panostettu viime vuosina voimakkaasti. Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut Suomen Yrittäjien käynnistämiä hankkeita usean vuoden ajan.

Yksi keskeinen tulos on Omistajanvaihdosfoorumi, jossa omistajanvaihdoksia edistetään julkisten toimijoiden (TEM, Finnvera, Business Finland), markkinaehtoisten toimijoiden (mm. pankit, yritysvälittäjät) ja kolmannen sektorin (EK, SY, Perheyritysten liitto) yhteistyönä.

– Pienten yritysten omistajanvaihdosten edistäminen on hyvää kasvupolitiikkaa, Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Mika Haavisto totesi.

Haaviston mukaan kansalliset kasvuyrittäjyyspolitiikat ovat avainasemassa, kun EU:n jäsenmaat rakentavat tehokkaita yritysten omistajanvaihdosten edistämisen toimintamalleja kansallisella ja alueellisella tasolla.

– Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä dynaamiset kasvuyrittäjät tarvitsevat sekä yrityksen sisäisiä kasvun keinoja että yrityskauppoja hyödyntävää ajattelutapaa. Omistajanvaihdosten edistämiselle tulee saada vahva asema EU:n jäsenmaiden kasvupolitiikassa, Haavisto vaati.

Lisätietoja:
Juha Tall, juhatall@gmail.com, 050 409 0004, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Mika Haavisto, mika.haavisto@yrittajat.fi, 050 550 1993, Suomen Yrittäjät