Oppisopimusopiskelijan palkkaaminen helpommaksi

13.04.2018

Työnantaja saa jatkossa palkata oppisopimusopiskelijan siitä huolimatta, että samaa työtä olisi normaalitapauksessa tarjottava osa-aikaisille ja takaisinotettaville työntekijöille. Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan hallituksen esityksen (HE 189/2017 vp.). Laki tulee voimaan lähiaikoina.

Lainmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimuksen käyttäminen kaikilla toimialoilla, myös sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on osa-aikatyötä tekeviä tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä. EK:n mielestä lain tarkistaminen on tervetullut uudistus. On tärkeää, että oppisopimus säilyy ammatillisesti kouluttautuvien väylänä päästä työelämään ja hankkia käytännön työkokemusta.

Lainmuutos oikeuttaa poikkeamaan osa-aikaisia työntekijöitä koskevasta lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta ja irtisanottuja työntekijöitä koskevasta takaisinottovelvollisuudesta. Sen sijaan oppisopimusopiskelijan palkkaamisella ei voitaisi ohittaa työnantajan velvollisuutta tarjota irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle muuta työtä eikä työnantajan velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle työntekijälle.

Oppisopimus on kestoltaan aina määräaikainen. Oppisopimuksen päätyttyä työnantaja saattaa harkita oppisopimuslaisen palkkaamista tavalliseen työsuhteeseen. Tällöin työnantajalla ei ole enää oikeutta poiketa lisätyön tarjoamisesta ja takaisinotosta, vaan työtä on ensisijaisesti tarjottava normaalien sääntöjen mukaan niille, joilla on siihen etuoikeus.