Osa konkursseista vältettävissä, apua saatavilla

11.12.2013

Suomessa on viime vuosina jätetty noin 3 000 konkurssihakemusta per vuosi. Kaikkia konkursseja ei voi eikä ole syytä välttää, mutta oikeaan ajoitetulla puuttumisella osa talousvaikeuksiin ajautuneista yrityksistä olisi mahdollista pelastaa.

Konkurssit kuuluvat toimivaan markkinatalouteen. Turhia konkursseja on kuitenkin syytä vähentää. Yrityksen alasajo on aina menetys ja pettymys yrittäjälle, ja aiheuttaa myös yhteiskunnalle kuluja.

Arvioiden mukaan yrityksen talousvaikeuksiin aikaisessa vaiheessa puuttumalla ja yrityssaneerausmenettelyyn pääsemällä voitaisiin välttää viisi prosenttia konkursseista. Käytännössä se vastaa kymmeniä miljoonia euroja veroissa ja julkisissa maksuissa.

Varhainen reagointi ja neuvontapalvelut kärkikeinoja

Yrityksen talousvaikeuksiin aikaisessa vaiheessa reagoiminen nousi kärkeen keinoissa, joita ehdotettiin konkurssien estämiseksi Turnaround Management Association (TMA) Finlandin syyskonferenssissa marraskuun lopulla. Toisena tehokkaana keinona mainittiin alhaisen yhteydenottokynnyksen neuvontapalvelut.

Valtakunnallinen Talousapu-neuvontapalvelu on ainoa ja maksuton neuvontapalvelu, joka on tarkoitettu mikro- ja pienyrittäjille vastaamaan yrityksen talouteen ja talousvaikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Tarkoituksena on, että työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella tämä tarpeellinen ja kustannustehokas palvelu jatkaa toimintaansa myös vuonna 2014.

Konferenssi järjestettiin Etelärannassa yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, Finanssialan keskusliiton, Finnveran, Konkurssiasiamiehen toimiston, Suomen Yrittäjien, Talousapu-neuvontapalvelun, Verohallinnon, Yleisen Teollisuusliiton ja yksityisen sektorin kanssa.