Panostajan pätevyysvaatimuksia muutetaan 1.9.2016 lähtien

23.06.2016

Uusi panostajalaki sisältää räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat uudet säännökset.

Panostajan työ edellyttää pätevyyskirjaa, jonka saamiseksi henkilön on täytettävä tietyt edellytykset, muun muassa terveydellinen ja muu sopivuus työhön. Erityisesti henkilön muuhun sopivuuteen liittyviä määräyksiä on tiukennettu aiemmasta: panostajan on oltava hyvämaineinen.

Kurssin suorittaminen ja työkokemus edellytyksinä panostajan työssä

Pätevyyskirja voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle henkilölle viideksi vuodeksi kerrallaan, ja sen voimassaolo päättyy hänen täyttäessään 68 vuotta. Pätevyyskirjan saamiseksi henkilön on suoritettava hyväksyttävästi panostajan kurssi ja hankittava tietty työkokemus. Kurssin ja työkokemuksen pituus riippuvat siitä, mitä pätevyyskirjaa (tehosteräjäyttäjä, nuorempi panostaja, vanhempi panostaja, ylipanostaja tai räjäytystyön vastuuhenkilö) henkilö on hakemassa.

Pätevyyskirjan myöntää työsuojeluviranomainen. Viranomainen voi peruuttaa pätevyyskirjan, jos panostaja ei enää täytä pätevyyskirjan myöntämisen edellytyksiä. Pätevyyskirja voidaan peruuttaa myös esimerkiksi silloin, jos henkilö rikkoo olennaisesti työturvallisuuslakia panostajan työssään.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2016.