Pariisin ilmastosopimus etenee kohti ratifiointivaihetta

22.04.2016

Paljon työtä ja tahtoa tarvitaan yhä, jotta Pariisin sopimus saadaan muutettua aidoiksi päästövähennyksiksi. EU:lla olisikin nyt tilaisuus nostaa profiiliaan kansainvälisen ilmastodiplomatian etulinjassa.

New Yorkiin kokoontuu tänään yli 150 valtion edustajat allekirjoittamaan joulukuussa yli 190 maan sopiman Pariisin ilmastosopimuksen. Allekirjoitusaika jatkuu vuoden verran.

Allekirjoituksen jälkeen tapahtuu sopimuksen varsinainen ratifiointi eli hyväksyminen kansallisissa päätöksentekoelimissä. Sopimus astuu voimaan, kun vähintään 55 maata, jotka edustavat vähintään 55 % maailman kasvihuonekaasujen päästöistä, on ratifioinut sopimuksen.

YK:n ilmastopuitesopimuksen (väistyvä) johtaja Christiana Figueres on arvioinut, että sopimus voisi tulla voimaan jo vuonna 2018 alkuperäisen tavoiteaikataulun 2020 sijasta. Toiveikkuutta on herättänyt mm. se, että USA ja Kiina ovat ilmaisseet ratifioivansa sopimuksen nopeasti.

Jotta prosessi etenisi läpi edessä olevien vaiheiden, tarvitaan yhä edelleen lujaa poliittista tahtoa, arvioi EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström:

– EU:lla on nyt tuhannen taalan paikka: unionin on tärkeää säilyttää asemansa korkean tason ilmastodiplomatian pelinrakentajana, jotta se voi vauhdittaa eri maiden etenemistä kohti sopimuksen voimaantuloa ja ennen kaikkea kohti aitoja, globaaleja päästövähennyksiä. Vähintäänkin G20-maat on välttämätöntä saada mukaan tasapuolisiin sitoumuksiin.

Pariisin ilmastosopimuksessa on vielä paljon sääntöjä neuvottelematta. Näiden sopimisessa tulee kiire, jos sopimus tulisi jo parin vuoden kuluttua voimaan, arvioi Ohlström.

– Erityisen tärkeä Pariisin joulukuun kokouksessa vielä avoimeksi jäänyt asia on kansainvälisen päästöoikeusyksikön sääntöjen määrittely. Tällainen hiilipäästöjen globaali ”valuutta” tarvitaan, jotta eri maiden ja alueiden päästökauppoja saataisiin linkitettyä toisiinsa ja näin edettyä vaiheittain kohti globaalia hiilipäästöjen hinnoittelua. Suomalaisittain olennainen avoin kysymys liittyy myös ns. hiilinielujen laskentasääntöihin.

Kaiken kaikkiaan New Yorkissa tehdään tänään ennätys siitä, kuin moni valtio allekirjoittaa kansainvälisen sopimuksen samalla kertaa. Huoli ilmaston lämpenemisestä otetaan siis tosissaan kaikkialla maailmassa, joten tästä on hyvä ponnistaa kohti tarvittavien päästövähennysten tasapuolista toimeenpanoa.