Pk-puheenjohtaja Johanna Ikäheimo uudisti EK:n kulttuuria

01.12.2016

Lappset Groupin perheyrittäjä Johanna Ikäheimo on päättämässä kaksivuotiskauttaan EK:n Yrittäjävaltuuskunnan johdossa. Ikäheimo on ollut vahva kannustaja, kun EK on uudistanut toimintaansa pk-yritysten eduksi. 

Ikäheimo_123RF_IMG_7071

Suunta on nyt oikea! EK:n vaikuttamistyön päätavoitteiden kärjessä on omistajuuden ja yrittäjyyden edistäminen, iloitsee Ikäheimo.

Johanna Ikäheimo on vaikuttanut kahden vuoden ajan sekä EK:n hallituksessa että Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana. Keskeisenä tavoitteena oli saada pk-työnantajien ääni kuulumaan EK:ssa aiempaakin vahvempana. Työ on tuottanut tulosta:

– Suunta on nyt oikea. Pk-kysymykset on nostettu EK:n agendalle isolla painoarvolla. Vaikuttamistyön päätavoitteiden (ns. must win battlet) kärjessä on omistajuuden ja yrittäjyyden edistäminen.

Ikäheimo on tienraivaaja myös ensimmäisenä naispuolisena puheenjohtajana EK:n korkeimmissa toimielimissä. Rohkea ja karismaattinen uudistaja on kyennyt kokoamaan yrittäjien rivit myös haastavimmissa kysymyksissä.

Ikäheimo on luonut oman linjansa ja aidon tyylinsä, joka on näkynyt monella tapaa EK:n työkulttuurissa. Hän puhuu avoimuuden ja yhteistyön puolesta:

– Olen halunnut innostaa ja sitouttaa Yrittäjävaltuuskuntaa mukaan vaikuttamaan. Tästä syystä mm. tärkeät pk-työryhmät on avattu kaikkien valtuuskuntalaisten vaikuttamiskanavaksi. Niissä kootaan yrittäjäkentän evästyksiä mm. verotuksen, rahoituksen, kansainvälistymisen ja työmarkkinoiden kannanmuodostukseen.

Samoin yhteydenpitoa EK:n hallitukseen on tiivistetty. Yrittäjävaltuuskunnan työvaliokunta on ollut mukana vaikuttamassa kaikkiin keskeisiin päätöksiin, joita EK:n hallituksessa on ollut pöydällä. Ikäheimo myös kiittää EK:n hallituksen puheenjohtajan Matti Alahuhdan merkitystä sille, että yrittäjien ääntä on kuultu herkällä korvalla keskusjärjestön ylintä tasoa myöten.

Ikäheimo2_123RF_IMG_7071

Suuria muutoksia ei tehdä yksin. Siihen tarvitaan yhteistä joukkuevoimaa, Ikäheimo muistutti Yrittäjävaltuuskunnan kokouksessa marraskuussa.

EK:n strategian menestys mitataan sen toimeenpanossa. Siksi Ikäheimo on kantanut huolta myös siitä, että EK:n toimistolla säilyisivät riittävät pk-resurssit. EK:n uudessa organisaatiossa PK-johtaja Jouni Hakala saakin johdettavakseen 15 hengen yksikön, jonka tehtävänä on ajaa yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan asiaa. Pk-asiantuntijoiden ohella yksikössä on vankka joukko energia-, ympäristö-, innovaatio- ja koulutusalan osaajia.

Ikäheimon vaikutus näkyy jatkossakin, kun EK:n toimistossa laitetaan liikkeelle omistajuuden toimintaohjelman valmistelua. Siinä haetaan keinoja vauhdittaa Suomen kasvua, investointeja ja sukupolvenvaihdoksia omistajayrittäjyyden kautta. Esimerkiksi verouudistukset on toteutettava siten, että kannustetaan omistamista, yritystoimintaa ja työllistämistä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan vielä paljon työtä, jotta yrittämisen edellytykset saataisiin kohennettua. Johanna Ikäheimo liputtaa pk-kentän yhteistyön puolesta.

– Suuria muutoksia ei tehdä yksin. Siihen tarvitaan Yrittäjävaltuuskunnan yhteistä joukkuevoimaa. Tarvitaan avointa keskustelua, rehellistä vääntöä mutta myös rakentavaa yhteispeliä. Mitä yhtenäisemmällä äänellä puhumme, sitä vahvempana viesti kaikuu myös päättäjille.

Johanna Ikäheimo luovuttaa pk-puheenjohtajan viestikapulan seuraajalleen Kari Jussi Aholle 1.1.2017.

EK ja sen Yrittäjävaltuuskunta kiittää sitoutunutta, idearikasta ja aikaansaavaa pk-puheenjohtajaansa ja toivoo yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessakin!