Pk-yritys – vastaa kyselyyn kyberturvallisuuden riskeistä!

Euroopan kyberturvallisuusviraston kysely yritysten kyberturvallisuusriskeistä on avoinna pk-sektorin vastauksille vielä 15.9. saakka – vastaa ja vaikuta!

Euroopan kyberturvallisuusvirasto ENISA kerää pk-sektorille suunnatulla avoimella kyselyllään tietoa pienten ja keskisuurten yritysten varautumisesta kyberturvallisuusriskeihin ja koronan kaltaisiin riskeihin. Kyselytulosten pohjalta laaditaan hyvien käytäntöjen opas, joka auttaa yrityksiä varautumaan riskeihin tulevaisuudessa aiempaa paremmin.

Kuten ENISA, myös EK pitää tärkeänä, että pienten ja keskisuurten yritysten merkitys ymmärretään myös tässä suhteessa, osana kansallista ja kansainvälistä varautumista.

Kysely on avoinna 15.9.2020 saakka. Osallistumalla voit auttaa luomaan tilannekuvaa asiasta koko Euroopan tasolla ja autat ENISAa löytämään kehityskohteita, joihin erityisesti on hyvä kiinnittää huomiota tulevassa hyvien käytäntöjen oppaassa.

Siirry englanninkieliseen kyselyyn tästä linkistä, josta saat myös lisätietoja.