Poliittisten lakkojen menetykset nousevat lähes miljardiin euroon

13.02.2024

Tämän viikon poliittisten lakkojen menetykset nousevat 380 miljoonaan euroon. Yhteensä hallituksen välttämättömiä uudistuksia vastaan järjestetyistä poliittista lakoista aiheutuneet menetykset Suomen taloudelle, yrityksille ja työpaikoille nousevat jo lähes miljardiin euroon.

-Poliittisten lakkojen kohteena on tällä kertaa myös energiantuotantoa eli ydin- ja vesivoimaloita. Lakon kohdentaminen yhteiskunnan kannalta kriittiseen toimintoon korostaa työrauhalainsäädännön uudistamistarvetta, EK:n yhteyspäällikkö Lauri Vuori korostaa.

Hallitusta vastaan suunnatut lakot mm. vaikeuttavat tavallisten ihmisten liikkumista, lastenhoitoa ja ulkomaankauppaa. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jatkuva lakkoilu pysäyttää yritysten tuotantoa pidemmäksi ajaksi ja vaarantaa työpaikkojen säilymisen Suomessa.

-Ulkomaisten investointien houkuttelussa ollaan kriittisessä vaiheessa, eikä Suomella ole varaa jäädä investoinneista ja niiden tuomasta kasvusta sivuun.

EK laskee poliittisista lakoista aiheutuneita menetyksiä Suomen kansantaloudelle. Lakkojen laajuutta ja vaikutuksia arvioidaan yhdessä jäsenliittojen ja -yritysten kanssa ilmoitettujen lakkokohteiden perusteella. Lakkojen laajuuden ja pituuden perusteella menetysten kerrannaisvaikutukset muille aloille arvioidaan Tilastokeskuksen panos-tuotos -tauluilla. Yhteismitallinen arvio eri alojen menetyksistä ilmoitetaan BKT-menetyksinä koko kansantaloudelle.