Presidentti Sauli Niinistö Yrittäjävaltuuskunnassa: ”Suomi tarvitsee yrittäjiä – riskin kantajia!”

22.10.2021

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan syysseminaari toi yhteen 100 pk-sektorin vaikuttajaa, kun pääsimme yrittäjä Tuomas Peren johdolla ensimmäistä kertaa koolle koronan jälkeen. Päivä oli täynnä iloisia jälleennäkemisiä ja korkean tason puheenvuoroja. Nostetaan Suomi nousuun yrittäjyys edellä!

Tilaisuuden juhlavieraana oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka avasi ajatteluaan laajalla skaalalla. Työnantajayrittäjät kuulivat suoraa puhetta koronan johtopäätöksistä, vastuullisesta taloudenhoidosta, työelämän uudistumisesta sekä ennen kaikkea yrittäjien merkityksestä yhteiskunnassa.

Presidentti korosti yrittäjien roolia hyvinvointivaltion tulevaisuuden edellytyksenä ja koko suomalaisen yhteiskunnan kivijalkana. Painokas viesti koski yrittäjyyden ja omistajuuden ydintä: Suomen on herättävä arvostamaan riskinottoa. Kaikki suomalaiset, jotka ottavat riskiä yritystoiminnan hyväksi, ansaitsevat täyden kunnioituksen. Riskinotto on edellytys niin investoinneille kuin työpaikkojen syntymiselle.

Presidentti myös muistutti talousjärjestelmän realiteeteista – Suomen elinehtona on talouden kestävyys ja vastuunkanto. Sama koskee Eurooppaakin, jossa on edessä isoja valintoja.

Presidentti veti yhteen myös koronakriisin johtopäätöksiä. Odottamaton koettelemus osoitti suomalaisen yhteiskunnan kriisinkestävyyden. Kun kaikkein tiukin paikka on käsillä, Suomi selviää. Vaan selviämmekö, kun arki alkaa ja vanhat haasteet vaativat yhä polttavammin ratkaisemistaan?

Juhlapuhuja saatiin myös toimittaja Jari Korkin haastattelupenkkiin.

Yritysvaikuttaja Risto Siilasmaa visioi yrittäjämäistä valtiota – mitä yrittäjämäinen ote tarkoittaisi Suomen valtion ja julkisen sektorin johtamisessa?

Yrittäjyyden ytimessä on huippuosaaminen. Myös valtio tarvitsee parhaat osaajat Suomea johtamaan, korosti Siilasmaa. Johdon tehtävänä on määritellä ja kommunikoida kunnianhimoiset tavoitteet sekä asettaa niille selkeät mittarit, sekä hallituskaudelle että yli vaalikausien.

Tavoiteasetanta voitaisiin Siilasmaan mukaan tehdä hyödyntäen yritysmaailmasta tuttua OKR-menetelmää (Objectives and Key Results), joka ohjaa asettamaan riman riittävän korkealle. Myös vaalit voitaisiin käydä samaa menetelmää käyttäen: tällöin puolueet esittävät vaaliohjelmansa äänestäjille OKR:n mukaisten tavoitteiden, mittareiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

 

EK:n hallituksen puheenjohtaja Jaana Tuominen kiteytti EK:n yhteiskunnallisen tehtävän: ”Elinkeinoelämä toimii sen puolesta, että Suomessa on hyvinvointivaltio jatkossakin. Sen edellytyksenä ovat menestyvät yritykset sekä niiden yrittäjät ja omistajat”. Vaikuttamisen ajankohtaisia painopisteitä ovat Tuomisen mukaan julkisen talouden tasapainottaminen sekä yritysten työvoimapulan ratkaiseminen laajalla keinovalikoimalla.

Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere tiivisti jäsenyritysten tuntoja: ”Koronakriisi on koetellut pk-sektorin työnantajia mutta hitsannut meitä myös entistä vahvemmin yhteen. Nyt varmistettava kaikin keinoin, että kasvukäänteestä tulee vahva ja kestävä!”

Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen vetämässä paneelissa yrittäjät Daniela Yrjö-Koskinen (Novita), Alexander Bargum (Algol) ja Laura Tarkka (Gigantti) hakivat avaimia pk-sektorin nousuun. Kasvun edellytyksenä korostettiin vientiä, digiä ja vastuullisuutta mutta myös uusia innovaatioalueita kuten materiaali-innovaatiot tai elämysbisnes. Kasvun pullonkaulat vaativat ratkaisuaan – päällimmäisenä osaajapula.

EK:n pk-johtaja Petri Vuorio kiitti Yrittäjävaltuuskuntaa sitoutuneesta yhteistyöstä läpi koronakriisin vaiheiden. ”Olette antaneet vahvan selkänojan yhteiselle vaikuttamistyöllemme tänä vaativana poikkeusaikana. Nyt katseet ovat jo seuraavassa isossa missiossa: eduskuntavaaleihin on 528 päivää. Suomi tarvitsee hallitusohjelman, jolla maastamme tehdään Euroopan paras toimintaympäristö pk-sektorin työnantajayrittäjille!”

Päivä oli täynnä pitkään odotettuja jälleennäkemisiä.

Yrittäjävaltuuskunta toi yhteen eri toimialojen yrittäjävaikuttajat EK:n jäsenliitoista.