Riihestä EK:n esittämiä panostuksia työlupien nopeuttamiseen

16.09.2021

Yksi EK:n pääviesteistä budjettiriiheen oli työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton sujuvoittaminen uudistamalla hakemusmenettely ja siihen liittyvät tietojärjestelmät. Siihen asti, kunnes työ valmistuu, on turvattava Maahanmuuttovirastolle riittävät henkilöstöresurssit lupahakemusten käsittelemiseen kohtuuajassa. Viraston toimintaa on ylläpidetty määräaikaisilla henkilöstölisäyksillä, jotka ovat lisänneet henkilöstön vaihtuvuutta ja kuormittaneet viraston rekrytointia, perehdyttämistä ja johtamista.

Viesti oli mennyt perille. Riihessä lisättiin Suomen edustustoille 1,6 miljoonaa euroa lupakäsittelyyn ja virastolle henkilöstömäärärahoja 6,5 miljoonaa euroa, joista yksi miljoona on kohdennettu erityiseen erityisasiantuntijoiden pikakaistan luomiseen. Lisäksi päätettiin kehittää ”maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri” osaajien maahanmuuton tueksi. Siihen suunnataan rahoitusta yhteensä 12 miljoonaa euroa muun muassa Maahanmuuttovirastolle.

Kuitenkin vain osa oleskelulupahakemuksen kokonaiskäsittelyajasta kuluu Maahanmuuttovirastossa. Oleskelulupahakemuksen voi tehdä ja valtaosin ne tehdäänkin sähköisesti. Hakijan on kuitenkin asioitava henkilökohtaisesti Suomen edustustossa tai ulkoisen palveluntarjoajan luona henkilöllisyyden tarkistamista varten. Kesto kokonaisuudessaan määräytyykin pitkälti sen mukaan, miten nopeasti hakija pääsee edustustoon tunnistautumaan. Lisäksi prosessia pidentävät hakemusten mahdolliset puutteet ja lisäselvitykset.

Nyt on aika saada hakumenettely kuntoon ja pitää tavoitetaso korkealla. Kyse ei ole vain siitä, että Maahanmuuttovirasto muotoilee palvelunsa uudelleen ja ostaa uusia ohjelmistoja. Edustustojen ruuhkien purkamiseksi on lisättävä yksityisten palveluntarjoajien käyttöä ja mahdollistettava sähköinen tunnistautuminen, missä se on turvallista.  Onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken tavoitteena nykyistä huomattavasti sujuvampi tiedonkulku eri järjestelmien välillä.