Saako alkoholistille antaa potkut?

Työntekijän alkoholismi ei sellaisenaan ole peruste työnantajalle päättää työsuhdetta.

Vapaa-ajallaan työntekijä saa tehdä lähtökohtaisesti mitä haluaa. Työntekijän käyttäytymistä rajoittaa kuitenkin työsopimuslaissa säädetty lojaliteettivelvoite. Tämän mukaan ”Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa”. Työntekijän on käyttäydyttävä asemansa edellyttämällä tavalla myös vapaa-ajalla.

Mitä korkeammassa asemassa työntekijä on, sitä enemmän hänen vapaa-ajan käytökseltään voidaan edellyttää. Jos korkeassa asemassa oleva työntekijä esimerkiksi tappelee vapaa-ajallaan juopuneena yleisellä paikalla, hän voi rikkoa lojaliteettivelvoitettaan. Tästä voi seurata varoitus ja joissakin tilanteissa työsuhteen päättäminen. Jos työpaikalla on käytössä hoitoonohjausmenettely, on noudatettava kuitenkin sen määräyksiä.

Työajalla työntekijän alkoholismi voi johtaa ongelmiin, jos se vaikuttaa työtehtävistä selviytymiseen tai jos työntekijä on työajalla juopunut.

Työntekijän alkoholismi voi esimerkiksi krapulan vuoksi aiheuttaa vaikeuksia työtehtävistä suoriutumisessa, johtaa luvattomiin poissaoloihin tai saada aikaan vaaratilanteen töissä. Ensimmäisen rikkeen jälkeen on syytä antaa työntekijälle varoitus tai ohjata hänet hoitoon. Rikkeen toistuessa voi kyseeseen tulla myös työsuhteen päättäminen.

Vakavin tilanne on käsillä, jos työntekijä tulee töihin juovuksissa. Kun juopumusta epäillään, työntekijä voidaan pyytää puhallustestiin. Jos työntekijä kieltäytyy testistä, on hyvä kutsua paikalle pari kollegaa todistamaan työntekijän juopumustila. Kun juopumustila on todettu, työntekijä on paras poistaa työpaikalta. Joissakin tehtävissä tämä on jopa aivan välttämätöntä esimerkiksi työturvallisuusriskien vuoksi.

Tapahtuman jälkeiset seuraukset voivat vaihdella hoitoonohjauksesta työsuhteen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa. Jos työpaikalla ei ole hoitoonohjausmenettelyä, juopuneena työssäolosta voi saada ensin varoituksen. Tapahtuneen toistuessa työsuhde voidaan yleensä päättää. Jos työntekijä työskentelee erityisiä turvallisuusriskejä sisältävässä työssä, kuten ajoneuvon kuljettajana, juovuksissa töihin tuleminen voi johtaa suoraan työsuhteen päättämiseen.

Kaikissa tilanteissa on tärkeää muistaa kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Jos jonkun työntekijän tekemisiä katsotaan sormien läpi, toista työntekijää ei voi nostaa ns. tikunnokkaan.