Saksa korostaa EU-puheenjohtajana yhtenäisyyttä ja elpymistä

01.07.2020

Saksan EU-puheenjohtajuus alkaa 1.7.2020. Kausi on hyvin poikkeuksellinen, sillä sen aikana keskitytään koronapandemiasta selviytymiseen. ”Korona-puheenjohtajuuden” fokuksessa on ennen kaikkea Euroopan talous, jota kriisi on koetellut.

Puheenjohtajuuskauden tavoitteena on sopia jo ennen syksyä EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä eli EU:n budjetista vuosille 2021–2017 sekä siihen liittyvästä elpymisrahastosta koronakriisin vaikutusten korjaamiseksi. Syys- ja lokakuussa pyritään saamaan neuvottelut päätökseen tulevasta suhteesta Ison-Britannian kanssa. Keskiössä Saksan kaudella ovat myös ilmastoasiat ja digitalisaatio. Lisäksi Saksa on nimennyt yhdeksi kärkiteemakseen EU:n globaalin roolin vahvistamisen. Agendalla ovat myös Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen ja Suomenkin puheenjohtajakaudella vahvasti esillä olleen oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

Saksan EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemat:

  1. Koronakriisin voittaminen pitkällä aikavälillä sekä talouden elpyminen
  2. Vahvempi ja innovatiivisempi Eurooppa
  3. Oikeudenmukainen ja kestävä Eurooppa
  4. Turvallinen ja yhteisiä arvoja puolustava Eurooppa
  5. Vahva Eurooppa maailmassa

Sen lisäksi, että Saksa aloittaa oman EU-puheenjohtajuuskautensa heinäkuun alusta, se tulee tekemään tiivistä yhteistyötä kahden muun puheenjohtajatrioon kuuluvan maan eli Portugalin ja Slovenian kanssa. Kolmikon yhteisessä ohjelmassa korostuvat esimerkiksi Euroopan arvojen kuten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Saksan EU-puheenjohtajuuskauden logona on voimakkaan symbolinen, luonnontieteistä tunnettu Möbiuksen nauha. Nauha näyttää aina samalta, vaikka sitä katsoisi mistä kulmasta tahansa. Nauha symboloi jäsenvaltioiden tasavertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta, sekä Euroopan kykyä selviytyä yhdessä vaikeistakin tilanteista.

Saksan EU-puheenjohtajuuskauden verkkosivut & Twitter @EU2020DE