Sote-palvelujen valinnanvapaus käyttäjien etu

Hallituksen linjaukset julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta ovat kokonaisuutena hyviä. Valinnanvapaudesta on onneksi tulossa laaja sosiaalipalveluissa ja perustason terveyspalveluissa. Sen sijaan erityistason terveyspalveluissa valinnanvapautta olisi voinut lisätä vielä enemmän, EK:n johtaja Ilkka Oksala toteaa.

Valinnanvapaus on etenkin palvelujen käyttäjien etu. EK:n mukaan valinnanvapauden avulla eri tuottajat huolehtivat palvelujensa saatavuudesta ja laadusta. Tällöin asiakkaitaan hyvin palvelevat tuottajat pärjäävät ja heikot karsiutuvat markkinoilta.

-Valitettavasti hallituksen rohkeus ulottaa valinnanvapaus erityistason terveyspalveluihin loppui kesken. Päätösvalta näiden palvelujen valinnanvapauden laajuudesta ollaan antamassa maakunnan päättäjille. Näin hallituksen ei olisi pitänyt linjata, sillä ratkaisu johtaa maakunnan oman tuotannon suosimiseen. Lisäksi eri puolilla Suomea valinnanvapaus toteutuu eri tavalla. Tämä vaarantaa myös tavoitetta hillitä kustannusten kasvua, toteaa Oksala.

Hallituksen linjaama maakunnan omistuksessa olevan palvelutuotannon yhtiöittäminen jäi myös vajaaksi. Hallituksen olisi pitänyt pitää kiinni aikaisemmasta linjauksestaan, jonka mukaan maakunnan omistuksessa oleva tuotanto yhtiöitetään aina, kun maakunta tuottaa palveluja kilpailluilla markkinoilla. Yhtiöittäminen on järkevä tapa kannustaa julkisen vallan omistaman tuotannon tehostamiseen, Oksala painottaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hillitä julkisen talouden kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla. Tästä tavoitteesta on pidettävä kiinni.