Suomalaisten terveiset YK:n ilmastokokoukseen: lisää kunnianhimoa päästövähennyksiin!

24.09.2019

Suomalaisten yritysten kannalta merkittävää YK:n ilmastokokouksessa oli erityisesti energiantuotannon ja teollisuuden vähähiilisyys sekä hiilidioksidin globaalin hinnoittelun edistäminen, arvioi EK:n johtava asiantuntija Matti Kahra.

New Yorkissa järjestettiin eilen YK:n pääsihteerin António Guterresin koolle kutsuma ilmastohuippukokous. Ilmastonmuutos on noussut politiikan keskiöön ympäri maailmaa. Saksa julkisti ison ilmastopaketin samalla, kun yli 4 miljoonaa ihmistä osallistui ilmastomarsseihin ympäri maailmaa.

EK:n johtava asiantuntija Matti Kahra seurasi kokousta tiiviisti:

”Kokous oli erittäin tärkeä ilmastotoimien kunnianhimon noston kannalta, vaikka sitovia päätöksiä ei tehtykään. Niiden paikka on ensi vuonna Pariisin sopimuksessa, jolloin on ensimmäinen tarkistuspiste päästötavoitteiden nostamiseksi.  Silloin YK:n jäsenmaiden tulee ilmoittaa uudet tavoitteet sitoutuakseen hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. ”

”Päästövähennystavoitteiden lisäksi Guterres esitti kolme pyyntöä valtioiden ja yritysmaailman johtajille: kivihiililaitosten laitosten rakentaminen ja rahoittaminen tulisi lopettaa 2020 alkaen, fossiilituet pitäisi lakkauttaa ja tämän lisäksi hiilipäästöille on saatava hinta.”

Kokouksen keskeiset tulokset:

  • 77 maata, mukaan lukien EU, sitoutui hiilineutraaliustavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä
  • 70 maata ilmoitti nostavansa päästövähennystavoitteiden kunnianhimoa vuoteen 2020 mennessä
  • Kansainväliset sijoittajat, jotka hallinnoivat yli 2000 miljardin varallisuutta, sitoutuivat muuttamaan sijoitusportfolionsa hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä
  • 130 pankkia, jotka edustavat kolmannesta koko pankkisektorista, sitoutui sovittamaan sijoitustoimintansa ilmastotavoitteisiin ja kestävän kehityksen agendaan

Kahran mukaan Suomi ja suomalaiset yritykset olivat New Yorkin kokouksessa näkyvästi esillä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistäjinä.

”Kokouksessa puheenvuoron pääsivät pitämään ainoastaan maat, joilla on kunnianhimoisia ja realistisia suunnitelmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vähähiilisen kehityksen rahoittamiseksi tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Hallitusohjelman hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 nosti Suomen puhujien joukkoon.”

Elinkeinoelämän keskusliitto on sitoutunut 1,5C asteen tavoitteeseen sekä EU:n hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, Kahra muistuttaa.

”Suomalaisten yritysten kannalta merkittävää kokouksessa oli erityisesti energiantuotannon ja teollisuuden vähähiilisyys sekä hiilidioksidin globaalin hinnoittelun edistäminen.”

YK:n huippukokouksen julkilausuma.

Matti Kahra YLE:n Aamu-tv:ssä 24.9.