Suomelle hopeaa Digibarometristä – tekoälyn aikaikkuna auki

16.06.2017

Tekoäly on draiveri, joka jakaa maita jatkossa digikehityksen voittajiin ja häviäjiin. Suomen on nyt tärkeää hakeutua aktiivisesti mukaan globaalien nettifirmojen verkostoihin.

Suomi sijoittui jälleen kärkeen Etlatiedon julkaisemassa vuosittaisessa Digibarometri-tutkimuksessa, jossa mitataan digitaalisuuden etenemistä 22 maassa. Viime vuonna saavutettu ykkössija menetettiin Norjalle, mutta Suomi oli hienosti hopealla.  Tanska ja Ruotsi täydentävät Pohjoismaiden kärkinelikkoa.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet digitalisaation hyödyntämiseen, arvioi EK:n asiantuntija Jari Konttinen:

– Mitalin värillä ei tässä ole juuri merkitystä. Keskeistä on, että Suomi on kärkikahinoissa mukana. Tämän jälkeen olisi oleellista pureutua vielä paremmin siihen, miten digitaalisuus näkyy yritysten kasvussa ja kansantaloudessa. Tähän ei Digibarometri anna vastauksia.

Tämän vuoden selvityksen erityisteemana oli tekoäly. Suurin osa tekoälyä kehittävistä tai hyödyntävistä yrityksistä on pieniä mikroyrityksiä. Vähintään 10 henkilön tekoälytiimejä löytyy 30 yrityksestä.

Kolme neljäsosaa Suomen tekoälyfirmoista hyödyntää ulkopuolista alustaa tai toimittajaa – enimmäkseen Microsoftia, IBM:ää tai Googlea, joilla kullakin on noin viidenneksen markkinaosuus.

Konttisen mukaan on tärkeää, että myös Suomen hallitus on tarttunut aiheeseen valmistelemalla tekoälystrategiaa ja alustatalouden tiekarttaa:

–Nyt on syytä pohtia, mikä on Suomen rooli kansainvälisessä kokonaisuudessa. Yhdysvaltalaiset nettijätit dominoivat, mutta niiden verkostoissa avautuu bisnesmahdollisuuksia myös pienille kumppaneille, jotka voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa.

Tulokset haastavat myös suomalaisten osaamistarpeet – niin kansalaisten kuin yritysten. Suomi on vahvoilla digin hyödyntämisen perusedellytysten ja -taitojen hallinnassa, mutta jäämme jälkeen uusien digiratkaisujen innovoinnissa.

Suomen ero voittajamaa Norjaan kärjistyykin alan osaajien löytämisessä: Eurostatin mukaan Suomessa puolet digi-yrityksistä kokee vaikeuksia löytää ICT-asiantuntijoita, Norjassa osuus on alle neljännes. Niin ikään EK:n keväällä julkaiseman digiselvityksen mukaan 65 % suomalaisista työnantajayrityksistä on arvioinut, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita.

–Tähän tulisi kyetä vastaamaan koulutuksen sisältöä ja työelämän valmiuksia kehittämällä, sekä purkamalla esteitä kansainvälisten osaajien rekrytoimiselta, toteaa EK:n asiantuntija Outi Ervasti.

 Digibarometri on Etlatiedon toteuttama vuosittainen katsaus, joka kuvaa ja ennustaa Suomen digitaalista asentoa. Tutkimuksessa vertaillaan jo neljättä kertaa digitalisaation edellytyksiä ja toteutumista 22 eri maassa. Tutkimus julkaistaan Liikenne- ja viestintäministeriön, Tekesin, Teknologiateollisuuden ja Verkkoteollisuuden yhteistyönä.

http://www.digibarometri.fi/