Suomen menestys vaatii osaamistason nostoa kaikilla koulutusasteilla

16.05.2023

Uuden hallituksen tulee katsoa koulutusjärjestelmän kokonaisuutta ja huolehtia osaamistason nostamisesta perusopetuksesta alkaen, kirjoittavat EK, Akava, KiT, KT, SAK ja STTK Kauppalehdessä 15.5.

Käsillä olevaan osaajapulaan ei ole yhtä ratkaisua. Selvää kuitenkin on, että osaamistasoa on nostettava tasapuolisesti läpi koulutusjärjestelmän. Maamme tarvitsee sekä korkeakoulutettuja että ammattiosaajia. Jos tavoitteena on korkeakoulutus puolelle ikäluokasta, edellyttää se koko koulutusjärjestelmän laittamista kuntoon.

Perusopetus ja hyvät perustaidot luovat perustan kaikelle oppimisille ja opiskelulle. Perusopetusta on kehitettävä tietoperusteisesti siten, että jokaisella koulunsa päättävällä nuorella on hyvät perustaidot. Tätä varmistamaan on tarpeen tehdä kansallinen arviointi perusopetuksen toimivuudesta ja ohjausjärjestelmästä.

Jatkuva oppiminen koskee kaikkia työikäisiä. Uuden osaamisen hankkiminen ei aina edellytä uutta tutkintoa. Oppiminen työelämässä ja tutkintoa lyhyemmät kokonaisuudet ovat merkittävässä roolissa jatkuvassa oppimisessa. Työikäiset tarvitsevat myös tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tätä varten tarvitaan helposti saavutettavia jatkuvan oppimisen digitaalisia palveluja.

Uuden hallituksen tulee katsoa koulutusjärjestelmän kokonaisuutta ja huolehtia osaamistason nostamisesta perusopetuksesta alkaen. Osaajapulan ratkaisuja on haettava tiiviissä vuoropuhelussa koulutustoimijoiden ja työelämän kesken. Lisäksi tarvitaan hyvää yhteistyötä eri koulutusasteiden kesken.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 15.5.2023