Suomessa voimaan uusi laki teollisoikeusasiamiehistä

16.06.2014

Yritysten on vastaisuudessa helpompaa suojata, hallinnoida ja puolustaa aineettomia oikeuksia tehokkaasti ja asiantuntevasti. 1.7.2014 voimaan astuu uusi laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä. Se sisältää uudet nimikkeet auktorisoiduille teollisoikeusasiamiehille sekä asiamiesten laillistamis- eli auktorisointimenettelyn ml. teollisoikeusasiamiestutkinnon suorittamisen.

Asiamiestutkinnon suorittaminen tukee teollisoikeusoikeudellisen osaamisen ja ammatillisen pätevyyden laatutason takaamista. Tutkinnon suorittamisella on olennaista merkitystä erityisesti pk-yrityksille, sillä niissä ei useimmiten ole immateriaalioikeuksiin perehtynyttä lakimiestä tai muuta asiantuntijaa toimeksiantoja hoitamassa.

Lautakunta asiamiestoimintaa valvomaan

Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustetaan teollisoikeusasiamieslautakunta asiamieskokeiden järjestämistä, auktorisointien myöntämistä ja asiamiesrekisterin ylläpitoa sekä toiminnan valvontaa varten. Lautakunnan toimikausi tulee olemaan 3 vuotta ja ensimmäinen kausi alkaa 1.7.2014. Elinkeinoelämän keskusliittoa edustaa lautakunnassa IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

Asiamiesrekisteriin pääsevät asiamiestutkinnon läpäisseet henkilöt, jotka ovat hoitaneet teollisoikeudellisia toimeksiantoja vähintään vuoden ja joilla on ylempi korkeakoulututkinto. Patentti- ja tavaramerkki- tai malliasiamiehenä jo toimivat henkilöt voivat hakea auktorisointia vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Vaikutukset kustannuksiin vähäisiä

Laki teollisoikeusasiamiehistä pitää sisällään teollisoikeusasiamiehiltä vuosittain perittävän, 250 euron suuruisen ja veronluonteisen valvontamaksun. Sillä katetaan teollisoikeusasiamieslautakunnan toiminnan kustannuksia. Lisäksi asiamieskokeen suorittamisesta perittäisiin kustannusten kattamiseksi noin 600 euron maksu, joka koostuu yleisestä osasta (400 euroa) ja asiakohtaisesta osuudesta (200 euroa per alue) sekä 200 euron rekisteröintimaksusta.

Auktorisointimenettely nostaa hieman patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiesten kustannuksia. Tämä voi aiheuttaa yrityksiltä / asiakkailta perittäviin asiamiespalvelumaksuihin hiukan korotuspaineita. Lainvalmisteluvaiheessa näiden maksujen välilliset vaikutukset yrityksiin nähtiin kuitenkin hyvin vähäisinä.

Linkki uuteen lakiin auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä